ปีใหม่กะคือเก่า

 ก๊อต ศักดิ์ตะวัน ลูกทุ่ง อีสาน คนโสด ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปีใหม่กะคือเก่า ก๊อต ศักดิ์ตะวัน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก๊อต ศักดิ์ตะวันเรียบเรียง: ก๊อต ศักดิ์ตะวันดนตรี: กล้าชัย ไทหนองคายสังกัดค่าย: อินดี้อีหลี เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0983866268, 0898946218

G | Em |C | D | D |

สิผ่านไปแล้วอีก 1 ปีG จักคนดี ๆ ไปอยู่ไEmคือพ้อแต่คนใจร้าCย.. หน้าไสแต่ใจดำDเขาดาวปีนีนีกะแค่Gเปลี่ยนปีแต่ถ้าคบคนนี้บ่มีวันEmเปลี่ยนไป พวนแหล่ว พวนแหล่วคำคมของเจ้าเป็นบาดCใจ อ้ายจำฝังใจอยู่เบิดปีD

จะปีใหม่ ปีเก่Gา มันกะเจ็บอยุ่คือเก่Emชีวิตอ้ายมันเศCร้า อ้ายสิกินเหล้า อ้ายบ่เว้ากับไDเคาร์กาวมีแค่สิ้นปีG บ่มีแฟนสันที อ้ายแทบสิ้นEmใจเว้าไปละมันละหน่Dาย.. ชีวิตอ้ายถืกแต่เขาGตั๋ว   (D)

Em | Em |C | C |D | D |

สวนอ้ายบ่มีหยัGง มีแต่คำอวยพรให้เจ้Emบ่ว่าสิเป็นแฟนเก่า เมียเขCคนที่เคยแอบแซ่บกะว่ากันไปDให้เจ้าสุขขีมีแฮGง อยู่แดงมีฮี ร่วมสุขกับเขEmขอขคุณที่ถิ่มอ้ายไว้ปีเก่Cที่บ่พาอ้ายไปเจ็บตอนปีใหDม่.. เด้อนางเด้Gอ..

G | Em |C | D |
G | Em |C | D |G | D |

* | * | ** |

G | Em | C | D |
G | Em | D | D |G |คอร์ดเพลง ปีใหม่กะคือเก่า ก๊อต ศักดิ์ตะวัน

เนื้อเพลง ปีใหม่กะคือเก่า ก๊อต ศักดิ์ตะวัน สิผ่านไปแล้วอีก 1 ปี จักคนดีๆไปอยู่ไส คือพ้อแต่คนใจร้าย หน้าไสแต่ใจดำ เขาดาวปีนีนีกะแค่เปลี่ยนปี แต่ถ้าคบคนนี้บ่มีวันเปลี่ยนไป พวนแหล่ว พวนแหล่ว คำคมของเจ้าเป็นบาดใจ อ้ายจำฝังใจอยู่เบิดปี จะปีใหม่ ปีเก่า มันกะเจ็บอยุ่คือเก่า ชีวิตอ้ายมันเศร้า อ้ายสิกินเหล้า อ้ายบ่เว้ากับไผ เคาร์กาวมีแค่สิ้นปี บ่มีแฟนสันที อ้ายแทบสิ้นใจ เว้าไปละมันละหน่าย ชีวิตอ้ายถืกแต่เขาตั๋ว สวนอ้ายบ่มีหยัง มีแต่คำอวยพรให้เจ้า บ่ว่าสิเป็นแฟนเก่า เมียเขา คนที่เคยแอบแซ่บกะว่ากันไป ให้เจ้าสุขขีมีแฮง อยู่แดงมีฮี ร่วมสุขกับเขา ขอขคุณที่ถิ่มอ้ายไว้ปีเก่า ที่บ่พาอ้ายไปเจ็บตอนปีใหม่ เด้อนางเด้อ