ไม่ต้องการแฟนใหม่

 Ham.PMN  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่ต้องการแฟนใหม่ Ham.PMN
เนื้อร้อง: แดง AKKI, AOFZ, JUS MINทำนอง: แดง AKKIเรียบเรียง: บอส ศตวรรษ

D | C# |

ไม่ต้องการแฟนใหDม่ ไม่ต้องการแฟนเพิ่Eที่ต้องการคือแฟนคนเดิC#mม ที่ไม่เอาแต่ใF#mรักเราเป็นยังไงD ขอให้เหมือนเดิEให้รู้ว่ารักก็พAอ..

D | E |C#m | F#m |D | E |A | E |

จะหาF#mแฟนสักคน ก็คงไม่ยาDกหรอกฉันเอาสวย ๆA มีสไตล์ หาได้C#mไม่กี่วันแต่หF#mาแฟนสักคนที่มันไม่เคDยทิ้งกันจะลำบากAยากเย็น ก็ไม่ทิ้งEกันไป

คงต้องพBmอ.. พอใC#mจที่มีมีเธอเท่านี้D.. ก็สุขEใจ..

ไม่ต้องการแฟนใหDม่ ไม่ต้องการแฟนเพิ่Eที่ต้องการคือแฟนคนเดิC#mม ที่ไม่เอาแต่ใF#mรักเราเป็นยังไงD ขอให้เหมือนเดิEแค่ไม่คิดจะนอกใAจ ไม่ทำให้เจ็บซ้ำC#

ไม่ต้องการแฟนใหDม่ ไม่ต้องการแฟนเพิ่Eที่ต้องการคือแฟนคนเดิC#mม ที่ฉันรักหมดใF#mรักเราเป็นยังไงD ขอให้เป็นเหมือนเดิEให้รู้ว่ารักก็พA

ไม่ต้องการแฟนใหDม่ ต้องการแค่เธอคนเดียวแค่นี้มันก็สุขใจEมากกว่าอะไรเลยเชียวแฟนใหม่หนะมันก็ดีF#m แต่ดีกว่าเธอไม่มีอีกแล้วต้องการแค่เธอคนเดียวเท่านั้Aฉันจะไม่เอาใครอีกแล้ว

รักเราจะเป็นตำนาDน ฉันไม่ต้องการใครเพิ่มเธอคือที่หนึ่งในดวงใจE ใครเขาก็บอกว่าเธอเลิศแต่เสียดายอย่างเดียAว เธอขี้งอแง ขี้วอแวจอแจ นิสัยเธC#อ ให้เธอนั้นจง เลิกไปเลย !

D | E |C#m | F#m |D | E |A | A |

* | ** | *** |

C# |

ก็มีแต่เธอDในหัวใจ เวลาต้องไกลทำไมในใจมันยังคงเพ้อE แต่ใจก็รู้ว่าผัวใครบางทีที่ร้ายใC#mส่ ไม่ได้ตั้งใจ ทำร้ายใจก็แค่อยากบอกกับเธอให้F#mรู้ว่าคนอย่างเธอไม่คล้ายใคร

และฉันก็รู้ดีD ว่าไม่ดี I'm sorryและทุกทีเวลาที่มีEเธออยู่กับฉันในทุก ๆ วันมันไม่ซีแต่ในบางทีAที่ผิดหวังก็ยังมีเธอและมีฉันยังอยู่ตรงนั้C#น อยู่ข้างกันไง Baby..

D | E |C#m | F#m |D | E |A | E |คอร์ดเพลง ไม่ต้องการแฟนใหม่ Ham.PMN

เนื้อเพลง ไม่ต้องการแฟนใหม่ Ham.PMN ไม่ต้องการแฟนใหม่ ไม่ต้องการแฟนเพิ่ม ที่ต้องการคือแฟนคนเดิม ที่ไม่เอาแต่ใจ รักเราเป็นยังไง ขอให้เหมือนเดิม ให้รู้ว่ารักก็พอ จะหาแฟนสักคน ก็คงไม่ยากหรอกฉัน เอาสวยๆมีสไตล์ หาได้ไม่กี่วัน แต่หาแฟนสักคนที่มันไม่เคยทิ้งกัน จะลำบากยากเย็น ก็ไม่ทิ้งกันไป คงต้องพอ พอใจที่มี มีเธอเท่านี้ ก็สุขใจ ไม่ต้องการแฟนใหม่ ไม่ต้องการแฟนเพิ่ม ที่ต้องการคือแฟนคนเดิม ที่ไม่เอาแต่ใจ รักเราเป็นยังไง ขอให้เหมือนเดิม แค่ไม่คิดจะนอกใจ ไม่ทำให้เจ็บซ้ำ ไม่ต้องการแฟนใหม่ ไม่ต้องการแฟนเพิ่ม ที่ต้องการคือแฟนคนเดิม ที่ฉันรักหมดใจ รักเราเป็นยังไง ขอให้เป็นเหมือนเดิม ให้รู้ว่ารักก็พอ ไม่ต้องการแฟนใหม่ ต้องการแค่เธอคนเดียว แค่นี้มันก็สุขใจมากกว่าอะไรเลยเชียว แฟนใหม่หนะมันก็ดี แต่ดีกว่าเธอไม่มีอีกแล้ว ต้องการแค่เธอคนเดียวเท่านั้น ฉันจะไม่เอาใครอีกแล้ว รักเราจะเป็นตำนาน ฉันไม่ต้องการใครเพิ่ม เธอคือที่หนึ่งในดวงใจ ใครเขาก็บอกว่าเธอเลิศ แต่เสียดายอย่างเดียว เธอขี้งอแง ขี้วอแว จอแจ นิสัยเธอ ให้เธอนั้นจง เลิกไปเลย ! ก็มีแต่เธอในหัวใจ เวลาต้องไกล ทำไมในใจมันยังคงเพ้อ แต่ใจก็รู้ว่าผัวใคร บางทีที่ร้ายใส่ ไม่ได้ตั้งใจ ทำร้ายใจ ก็แค่อยากบอกกับเธอให้รู้ ว่าคนอย่างเธอไม่คล้ายใคร และฉันก็รู้ดี ว่าไม่ดี I'm sorry และทุกทีเวลาที่มีเธออยู่กับฉัน ในทุกๆวันมันไม่ซี แต่ในบางทีที่ผิดหวังก็ยังมีเธอและมีฉัน ยังอยู่ตรงนั้น อยู่ข้างกันไง Baby