ซั่วซาดหมา

 วงฮาร็อค สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ซั่วซาดหมา บอย วงฮาร็อค
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิชัย ไชยราชเรียบเรียง: วิชัย ไชยราชสังกัดค่าย: Smart Life Music (สมาร์ท ไลฟ์ มิวสิค)ติดต่องานแสดง: 0810826999

Bm A | Em |

Bm A | Em |
Bm A | Em |

บ่กล้BmาสิฮอดสบตากับเธAเมื่อเห็Emนว่าเธอนั้นเจ็บ จากอ้ายที่เป็นคนเฮ็ด..เธBmอด้วยความตั้งใจ โดยที่อ้าAยนั้นลืมไปว่าเธEmอคือคนต้องแคร์ ต้องดูแลบ่แมนทำร้าย

หลGงระเริง กับเพื่Aอน กับหมู่จนลืF#mมดูแลคนที่อยู่Bmใกล้ ๆอยากขอGโทษ แม่นมื้อนี้F#mสิสายขอโอกาEmสให้อ้าย..ได้เปลี่ยAนตัวเองใหม่ ได้Dบ่

สิขอเป็นคนใหม่G ถ้ามันยังดีบ่ไGmด้กะให้เจ้าไปBmสา สิสาปสิแซ่งสิด่Gาว่าบักซั่วซาดหมAา กะสิยอมDสุอย่าง  F#ฮู้อยู่Gว่ามันยากเกินสิให้Gmอภัยแต่สัญญF#mาจากปากผู้ชายว่าอ้ายสิบ่เฮ็Bmดให้เจ้าผิดหวังขอโอกาGสให้คนที่หลงAทางได้จูงGมือเจ้าหย่Aางอีกจักครั้งแหน่เDด้อ

น้ำตาเBmจ้าย้อยจั่งฮู้สึกตัวAขอEmเอาเอามือซั่ว ๆ ของอ้ายซับให้ให้ได้บ่ให้ฮู้Bmว่าอ้ายตั้งใจกะพAถึงเจ้Emาสิบ่อภัย แค่ขอให้เจ้าเข้าใจ

* | ** |

 Em  ยอมให้คนเว่าเขาดูF#mถูก   ว่าอ้ายบ่มีปัญญBmาสิดีได้ ถิ่มมันไปAโลดเป็นหยัง G  เจ้าอย่าไปฟัง ให้เชื่อมั่F#mน..   โตอ้ายลองเบิ่งจักเทื่Bmอ สิเป็นหมาหรือเป็นเสืA   กะขอโอกาGสให้เฮ็ดเพื่อเจ้าจักเทืA   แนเBm Aด้อ..        นาEmง..

Bm A | Em |

G F#m | Em |
G F#m | Em A | D |

** |คอร์ดเพลง ซั่วซาดหมา บอย วงฮาร็อค

เนื้อเพลง ซั่วซาดหมา บอย วงฮาร็อค บ่กล้าสิฮอดสบตากับเธอ เมื่อเห็นว่าเธอนั้นเจ็บ จากอ้ายที่เป็นคนเฮ็ด เธอด้วยความตั้งใจ โดยที่อ้ายนั้นลืมไป ว่าเธอคือคนต้องแคร์ ต้องดูแลบ่แมนทำร้าย หลงระเริง กับเพื่อน กับหมู่ จนลืมดูแลคนที่อยู่ใกล้ๆอยากขอโทษ แม่นมื้อนี้สิสาย ขอโอกาสให้อ้าย ได้เปลี่ยนตัวเองใหม่ ได้บ่ สิขอเป็นคนใหม่ ถ้ามันยังดีบ่ได้ กะให้เจ้าไปสา สิสาปสิแซ่ง สิด่าว่าบักซั่วซาดหมา กะสิยอมสุอย่าง ฮู้อยู่ว่ามันยากเกินสิให้อภัย แต่สัญญาจากปากผู้ชาย ว่าอ้ายสิบ่เฮ็ดให้เจ้าผิดหวัง ขอโอกาสให้คนที่หลงทาง ได้จูงมือเจ้าหย่างอีกจักครั้งแหน่เด้อ น้ำตาเจ้าย้อยจั่งฮู้สึกตัว ขอเอาเอามือซั่วๆของอ้ายซับให้ให้ได้บ่ ให้ฮู้ว่าอ้ายตั้งใจกะพอ ถึงเจ้าสิบ่อภัย แค่ขอให้เจ้าเข้าใจ ยอมให้คนเว่าเขาดูถูก ว่าอ้ายบ่มีปัญญาสิดีได้ ถิ่มมันไปโลดเป็นหยัง เจ้าอย่าไปฟัง ให้เชื่อมั่น โตอ้ายลองเบิ่งจักเทื่อ สิเป็นหมาหรือเป็นเสือ กะขอโอกาสให้เฮ็ดเพื่อเจ้าจักเทือ แนเด้อ นาง