สีนานวล

 วงฮันแนว ลูกทุ่ง อีสาน เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สีนานวล วงฮันแนว
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยอดชาย อยู่ตระการเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: เธค คอนสารดนตรี: วิศัยทัศน์ สุขสำลี, ชาญณรงค์ กลิ่นศรีสุข, จักรี อบมา, สิทธิพงษ์ เจริญทรัพย์, สุรศักดิ์ บัวบาลบุตรสังกัดค่าย: Guitar Record (กีต้าร์เรคคอร์ด)ติดต่องานแสดง: 0986125171

 F   โอละน้อ.. นวล ๆ เอย..

F | F |F | C |

F | Dm |A# | C | C |

ล่ะแม่นว่าคนไคF เธอมีแล้วไป่คนที่จับจองน้อง เป็นคู่ครองมีแล้วไGmป่ถ้าหากว่ายังบ่มีF สิพอเป็นไปได้ไหมสิขอเป็นคนของใจ โตเจ้าสิได้บ่GmขอโอกาFสให้อ้ายคนนี้..ได้มีช่วงดี ๆ กับเขาสักหนสิถือเป็นบุญผลา ว่าครั้งหนึ่งได้เกิดมGmา..คู่เคียงกับเจ้C

ซ้วนอ้ายไว้ก่อFน เจ้าผู้สีนานวลซ้วนอ้ายไว้แหน่เด้อDmหล่าเจ้าผู้งามหยาดฟ้A#า ขออีกาคู่หงส์จักชาติสิได้Cบ่ซ้วนอ้ายไว้แหFน่อย่าสุแคร์แต่คนหล่อ ง้อตั้งแต่คนDmโก้หลูโตนคนโกโซA# เห็นว่าพอก่ำก่ามันกะมีหัวCใจ ซ้วนอ้ายไว้แหน่เด้อหล่า

A# | Am |Gm C | F |

A# | Am |Gm C | F |

กะคนอิหยัFงซางเป็นตาซัง ผู้จบผู้งามปานนี้เธอทำใจเฮาละลาย ตั้งแต่แรกพบเลยคนดีมีละบ่คนฮู้ใจ มีละไป่คนเป็นแฟนมีละยังคนควงแขน เว่าแบบแปน ๆGmมาเป็นแฟนกันเอาไหCม ผู้สีนานวลของอ้F | Cาย

* | ** |

F | Dm |A# | C | C |F |



คอร์ดเพลง สีนานวล วงฮันแนว

เนื้อเพลง สีนานวล วงฮันแนว โอละน้อ นวลๆเอย ล่ะแม่นว่าคนไค เธอมีแล้วไป่ คนที่จับจองน้อง เป็นคู่ครองมีแล้วไป่ ถ้าหากว่ายังบ่มี สิพอเป็นไปได้ไหม สิขอเป็นคนของใจ โตเจ้าสิได้บ่ ขอโอกาสให้อ้ายคนนี้ ได้มีช่วงดีๆกับเขาสักหน สิถือเป็นบุญผลา ว่าครั้งหนึ่งได้เกิดมา คู่เคียงกับเจ้า ซ้วนอ้ายไว้ก่อน เจ้าผู้สีนานวล ซ้วนอ้ายไว้แหน่เด้อหล่า เจ้าผู้งามหยาดฟ้า ขออีกาคู่หงส์จักชาติสิได้บ่ ซ้วนอ้ายไว้แหน่ อย่าสุแคร์แต่คนหล่อ ง้อตั้งแต่คนโก้ หลูโตนคนโกโซ เห็นว่าพอก่ำก่า มันกะมีหัวใจ ซ้วนอ้ายไว้แหน่เด้อหล่า กะคนอิหยังซางเป็นตาซัง ผู้จบผู้งามปานนี้ เธอทำใจเฮาละลาย ตั้งแต่แรกพบเลยคนดี มีละบ่คนฮู้ใจ มีละไป่คนเป็นแฟน มีละยังคนควงแขน เว่าแบบแปนๆมาเป็นแฟนกันเอาไหม ผู้สีนานวลของอ้าย