เค่าใหม่ (ข้าวใหม่)

 แจ็ค ลูกอีสาน ลูกทุ่ง อีสาน คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เค่าใหม่ แจ็ค ลูกอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ็ค ลูกอีสานเรียบเรียง: UDM Recordดนตรี: เฟียสย่างไส้, หมูร้อยหอ, ณัฐพล เจริญวงศ์, ร็อค กฤษมวัชร์โปรดิวเซอร์: มานพ แสนอุบล

Em | Em |Em | Em |Em | Em |

ลมพัดใบบCก คือจั่งอDกแม่เฒ่า ๆEmคึดฮอดแต่เจ้า บักหล่า อีนาCน้ำตาย้อDยหย่ามหย่Emางคึดเห็นทางดินแดCง บ่มีเจ้Dาน้อต่าวมEmเป็นอีกปีน้อหล่Cา คำแพงฮัDกเจ้าบ่อ่วEmลมพัดฮวงข้าวอ้วยส้Cวย บ่คืนบ้าDนแหน่Emบ่น้อหล่าเอ้ย..

ย้อนจนEmจั่งไกลบ้าน ป๋าเฮือนซาน ถิ่มบ้านไปเฮ็ดงานอยู่ทางไกล เป็นจั่งใAmด๋..หนDอคำแพEmแม่นี้Emกะคิดฮอด ย่อนอยากกอดหนอเจ้าแฮงข้าวขึ้นเล้Emาเฮาคำแพงแม่เฮ็ดอ่อมแกAmงกับปั้Dนข้าวจี่EmฝากเพลAm Dงนี้..  ไปหาเจ้Em

 Em  ยังจำได้บ่ แต่เจ้าน้อยแม่เว้านิทานก่อนนอนให้เจ้าฟังนอนบ่หลับ กะได้กล่อมเจ้าคาอู่เปลน้อย ๆฟังเด้อหล่าเอ้ย

อือฮึฮือ ฮึอือ ฮึอืA7อ.. Em  นอนสาหล่าหลับตาแม่สิกล่อA7   เจ้าบ่นอน บ่ให้กินกล้Emวย   แม่ไปห้วย หาส่อนปลาซิA7   เก็บผักติ้วมาใส่แกงเห็Em   ไปใส่เบ็ดเอาปลาค่อใหA7ญ่   มาเด้อหล่Cา มากิDนเค่าใหEmม่   โอโฮะโอC โอโฮะโDอ โอโอEmย..

Em | Em |
C D Em | C D Em |

* | ** |

Em |
Am D | Em | ( x2 )
Em | Em |คอร์ดเพลง เค่าใหม่ แจ็ค ลูกอีสาน

เนื้อเพลง เค่าใหม่ แจ็ค ลูกอีสาน ลมพัดใบบก คือจั่งอกแม่เฒ่าๆคึดฮอดแต่เจ้า บักหล่า อีนาง น้ำตาย้อยหย่ามหย่าง คึดเห็นทางดินแดง บ่มีเจ้าน้อต่าวมา เป็นอีกปีน้อหล่า คำแพงฮักเจ้าบ่อ่วย ลมพัดฮวงข้าวอ้วยส้วย บ่คืนบ้านแหน่บ่น้อ หล่าเอ้ย ย้อนจนจั่งไกลบ้าน ป๋าเฮือนซาน ถิ่มบ้านไป เฮ็ดงานอยู่ทางไกล เป็นจั่งใด๋ หนอคำแพง แม่นี้กะคิดฮอด ย่อนอยากกอดหนอเจ้าแฮง ข้าวขึ้นเล้าเฮาคำแพง แม่เฮ็ดอ่อมแกงกับปั้นข้าวจี่ ฝากเพลงนี้ ไปหาเจ้า ยังจำได้บ่ แต่เจ้าน้อย แม่เว้านิทานก่อนนอนให้เจ้าฟัง นอนบ่หลับ กะได้กล่อมเจ้าคาอู่เปลน้อยๆฟังเด้อหล่าเอ้ย อือฮึฮือ ฮึอือ ฮึอือ นอนสาหล่าหลับตาแม่สิกล่อม เจ้าบ่นอน บ่ให้กินกล้วย แม่ไปห้วย หาส่อนปลาซิว เก็บผักติ้วมาใส่แกงเห็ด ไปใส่เบ็ดเอาปลาค่อใหญ่ มาเด้อหล่า มากินเค่าใหม่ โอโฮะโอ โอโฮะโอ โอโอย