น้ำตา

  แจ๋ม พลอยไพลิน   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้ำตา แจ๋ม พลอยไพลิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: แจ๋ม พลอยไพลิน

Dm | C |Dm | C |
Dm | C |Dm | C |

ทุกDm ๆ อย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหวมีแค่ลมCหายใจที่อ่อนแรง ควาA#มเข้มแข็งบ่เหลืCสองDmตาปิด ไร้สิ้นหมดความคิดเหมือนปลายทาCงชีวิตใกล้จบลงคงA#บ่มีอีกแล้CวความฮัDmก..

 A#  ทุ่มเทให้เขาCลงไปแทบตาย   แต่สุดท้าAmยกะได้แค่ความว่างเปDmล่า A#  คำว่าฮัก ชั่วฟ้าC ชั่วดินสลาย   บ่ดนผ่านไAmปกะถิ่มให้เหลือแค่เฮDm   โน..A# | Cโฮ..        นี่บ้อใDmจคน..

ทุกDm ๆ อย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหวเหลือแค่เสียงCหัวใจใกล้สลายโดA#นความจริงทำร้ายCจนอ่อนแอDmยังDmบ่พร้อมจบ กะต้องเป็นคนแพ้กลืนน้ำตาCผ่าหัวใจเบิ่งA#รูปเขาต่างหน้Cา โวโDmฮ...

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหA#วได้ในตอนนี้มีแค่Cน้ำตา..ที่ไหลมAmาปนกลิ่นตัวเขาจาง ๆDmติดอยู่ผ้าห่A#ม กอดหมอนดอมดมCจนพออยาก..สิจAmมให้ขาดใจลงตรงนั้Dmคิดฮอดเด้A#อ..       ถึงแม้ตอนนี้เธCอ..เฮ็ดปานเฮาตายจากกัน

Dm | F |C | Dm |

อ้ายเDmอ้ย อ้ายเอ้Cย อ้ายเอ้Dmย..อ้ายเDmอ้ย อ้ายเอ้A#ย อ้ายเอ้Dmย..

ลืมมันไปสาอ้าA#ย มื้อเก่าฮักเฮCตอนนี้มันกลายเป็นขี้เถ้Amา ย้อนน้องเป็นของเขDmให้หวนคืCนคงบ่ได้A#  เอาใจส่อยเด้ออ้ายยังเป็นห่วงสุดหัวใDmจ ได้แต่ส่งแฮงใCบอกให้เจ้าสู้เด้A#อ.. สู้เด้Cอ..ลุกขึ้นมาเริ่มต้นA#ใหม่เด้C | Dm | Dm Em F Gอ..

A# | C |Am | Dm |
A# | C |Am | Dm |

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหA#วได้ในตอนนี้มีแค่Cน้ำตา..ที่ไหลมAmาปนกลิ่นตัวเขาจาง ๆDmติดอยู่ผ้าห่A#ม กอดหมอนดอมดมCจนพออยาก..สิจAmมให้ขาดใจลงตรงนั้Dmคิดฮอดเด้A#อ..       คิดฮอดเด้Cอ..

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหA#วได้ในตอนนี้มีแค่Cน้ำตา..ที่ไหลมAmาเซ่นให้ความฮักเน่า ๆDmกลั้นใจอวยพA#รส่งเขาให้มีคCวามสุขถึงตอนนี้ใจAmมันสิเจ็บหนักกว่าเก่Dmยังฮักเด้A#อ..         ถึงแม้ตอนนี้เธCอ..

ฮักเด้A#อ..      ถึงแม้ตอนนี้เธCอ..อยู่ในอ้อมกอดเขDmา..คอร์ดเพลง น้ำตา แจ๋ม พลอยไพลิน

เนื้อเพลง น้ำตา แจ๋ม พลอยไพลิน ทุกๆอย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว มีแค่ลมหายใจที่อ่อนแรง ความเข้มแข็งบ่เหลือ สองตาปิด ไร้สิ้นหมดความคิด เหมือนปลายทางชีวิตใกล้จบลง คงบ่มีอีกแล้วความฮัก ทุ่มเทให้เขาลงไปแทบตาย แต่สุดท้ายกะได้แค่ความว่างเปล่า คำว่าฮัก ชั่วฟ้า ชั่วดินสลาย บ่ดนผ่านไปกะถิ่มให้เหลือแค่เฮา โน โฮ นี่บ้อใจคน ทุกๆอย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว เหลือแค่เสียงหัวใจใกล้สลาย โดนความจริงทำร้ายจนอ่อนแอ ยังบ่พร้อมจบ กะต้องเป็นคนแพ้ กลืนน้ำตาผ่าหัวใจ เบิ่งรูปเขาต่างหน้า โวโฮ แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้มีแค่น้ำตา ที่ไหลมาปนกลิ่นตัวเขาจางๆติดอยู่ผ้าห่ม กอดหมอนดอมดม จนพออยาก สิจมให้ขาดใจลงตรงนั้น คิดฮอดเด้อ ถึงแม้ตอนนี้เธอ เฮ็ดปานเฮาตายจากกัน อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย อ้ายเอ้ย ลืมมันไปสาอ้าย มื้อเก่าฮักเฮา ตอนนี้มันกลายเป็นขี้เถ้า ย้อนน้องเป็นของเขา ให้หวนคืนคงบ่ได้ เอาใจส่อยเด้ออ้าย ยังเป็นห่วงสุดหัวใจ ได้แต่ส่งแฮงใจ บอกให้เจ้าสู้เด้อ สู้เด้อ ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่เด้อ แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้มีแค่น้ำตา ที่ไหลมาปนกลิ่นตัวเขาจางๆติดอยู่ผ้าห่ม กอดหมอนดอมดม จนพออยาก สิจมให้ขาดใจลงตรงนั้น คิดฮอดเด้อ คิดฮอดเด้อ แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้มีแค่น้ำตา ที่ไหลมาเซ่นให้ความฮักเน่าๆกลั้นใจอวยพรส่งเขาให้มีความสุข ถึงตอนนี้ใจมันสิเจ็บหนักกว่าเก่า ยังฮักเด้อ ถึงแม้ตอนนี้เธอ ฮักเด้อ ถึงแม้ตอนนี้เธอ อยู่ในอ้อมกอดเขา