อีกฝั่งของพระจันทร์

 จิ๋ว สกุณชัย มาลีฮวนน่า ลูกทุ่ง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อีกฝั่งของพระจันทร์ จิ๋ว สกุณชัย x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: พงษ์ศักดิ์ ประดับสิริพรหมดนตรี: นิติพงษ์ ประดับสิริพรหม, สมชาย เกษมล้นนภาติดต่องานแสดง: 0806655055

G/B C | C | |
G/B C | C | |

G C | C |Am | D |

ใต้Gแผ่นฟ้ายังมีคนหนึ่งส่งใจCไปหาตั้Gงแต่วันร่ำลานำพารักกอดเCต็มหัวใจเก็บGเกี่ยววันข้ามคืนฝืนทนครวญคร่ำCเสน่หาจวบGจนวันร่ำลา เพ้อพาฝันเกี่ยวCไปแสนไกล

ปลาAmยทางฝัน..ฉันBmนั้นยังเป็นเธอยังAmรักอยู่เสมDอไม่เคยเลือนGหายกี่Amหมอกหนาว เหงาBmลึกแทบขาดใจล่วงเลยAmเวลาหลับไหCล ยังเพ้อDรำพัน..

อีกฝั่งของพระจันGทร์ตอนนี้ทางนั้Bmนเหงาบ้างหรือEmเปล่าฝากจันทร์ถามข่าวใจGของคนอยู่ไกBmล บอกเขาว่ามีAm..คนรDเฝ้Emาส่งความคิดBmถึงไม่รู้CจะไปถึงเธBmอบ้างไหมAmหนอ..

หากคืนนี้CเธอเหงาเหมือนกัDแหงนมอCง..พระจันDทร์ มีฉันนั่งเคีCยงข้DางเธG

ใต้Gแผ่นฟ้ายังมีคนหนึ่งส่งใจCไปหารอGเธอหวนคืนมานั่งเคียงคู่กัCนเหมือนเก่าเก็บGเกี่ยววันข้ามคืนฝืนทนรักฝาCกใจเหงาใจAmฉันเอาไว้ที่BmเธอจึAmงละเมอเพ้อหDามิเคยเว้นGวัน

G | C |G | C |
Am Bm | C Bm |
Am D | G |

* | ** | ** | *** |

หากคืนนี้AmเธอเหงาเหมือนกัBmแหงนมอCงดูพระจันDทร์ มีฉันนั่งเคีCยงข้DางเธG

G C | C |
G C | C G |คอร์ดเพลง อีกฝั่งของพระจันทร์ จิ๋ว สกุณชัย x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง อีกฝั่งของพระจันทร์ จิ๋ว สกุณชัย x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า ใต้แผ่นฟ้ายังมีคนหนึ่งส่งใจไปหา ตั้งแต่วันร่ำลานำพารักกอดเต็มหัวใจ เก็บเกี่ยววันข้ามคืนฝืนทนครวญคร่ำเสน่หา จวบจนวันร่ำลา เพ้อพาฝันเกี่ยวไปแสนไกล ปลายทางฝัน ฉันนั้นยังเป็นเธอ ยังรักอยู่เสมอไม่เคยเลือนหาย กี่หมอกหนาว เหงาลึกแทบขาดใจ ล่วงเลยเวลาหลับไหล ยังเพ้อรำพัน อีกฝั่งของพระจันทร์ ตอนนี้ทางนั้นเหงาบ้างหรือเปล่า ฝากจันทร์ถามข่าวใจ ของคนอยู่ไกล บอกเขาว่ามี คนรอ เฝ้าส่งความคิดถึง ไม่รู้จะไปถึงเธอบ้างไหมหนอ หากคืนนี้เธอเหงาเหมือนกัน แหงนมอง พระจันทร์ มีฉันนั่งเคียงข้างเธอ ใต้แผ่นฟ้ายังมีคนหนึ่งส่งใจไปหา รอเธอหวนคืนมานั่งเคียงคู่กันเหมือนเก่า เก็บเกี่ยววันข้ามคืนฝืนทนรักฝากใจเหงา ใจฉันเอาไว้ที่เธอ จึงละเมอเพ้อหามิเคยเว้นวัน หากคืนนี้เธอเหงาเหมือนกัน แหงนมองดูพระจันทร์ มีฉันนั่งเคียงข้างเธอ