ดวงเดือน

 โจอี้ ภูวศิษฐ์ สตริง อีสาน คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดวงเดือน JOEY PHUWASIT (โจอี้ ภูวศิษฐ์)
เนื้อร้อง: รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ, ครองขวัญ วันคนองกิจ, อุมาภรณ์ กะลาซิรัมย์ทำนอง: ภูวศิษฐ์ อนันต์พรสิริ, รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริสังกัดค่าย: genie records

E | A |C#m | A | B |

คืEนนี้จันทร์สว่าง แต่ใจBฉันมันอ้างว้างเธอAที่เคยเคียงข้าง อยู่Bห่างกันแสนไกล

กลาEงแสงจันทร์คืนหนึ่ง ก็เคยBสัญญากันไว้ขอAให้เธอเป็นจันทร์ของใจส่อBงนำทางให้ฉัน

วัC#mนที่เราห่างไกAล หัวใจยังห่วEง ไม่เคยจะห่BางคืC#mนที่เราห่างไกAล หัวใจอ้างว้Eาง ฉันมีเพียงเธB

ก็มันคิดถึงEเธอ อยากบอกกับเธอเอาB/D#ไว้อยากรู้เธอเป็นยัC#mงไง สบายดีอยู่หรือAเปล่าก็มันคิดถึEงเธอ บอกผ่านคืนที่เงียB/D#บเหงาฝากท้องฟ้าและดวC#mงดาวโอบกอดเธอแทนฉันAที..

E | E |A | A |
C#m | B/D# |A | A |

 F#m  คิดฮอดทุกมื้Aอ บ่ลืมคำสัญญาE   สิอ่วยหB/D#าคืนเจ้าอีกบ่โดF#m   ยังห่วงหAาคือเก่าเฝ้าอดทBน คิดฮอดหลาย

* | ** | ** |

E | E |

ก็มันคิดถึงAเธอ..มีเพียงC#m | B/D#เธอ..ก็มันคิดถึงAเธอ..   Eคอร์ดเพลง ดวงเดือน JOEY PHUWASIT (โจอี้ ภูวศิษฐ์)

เนื้อเพลง ดวงเดือน JOEY PHUWASIT (โจอี้ ภูวศิษฐ์) คืนนี้จันทร์สว่าง แต่ใจฉันมันอ้างว้าง เธอที่เคยเคียงข้าง อยู่ห่างกันแสนไกล กลางแสงจันทร์คืนหนึ่ง ก็เคยสัญญากันไว้ ขอให้เธอเป็นจันทร์ของใจ ส่องนำทางให้ฉัน วันที่เราห่างไกล หัวใจยังห่วง ไม่เคยจะห่าง คืนที่เราห่างไกล หัวใจอ้างว้าง ฉันมีเพียงเธอ ก็มันคิดถึงเธอ อยากบอกกับเธอเอาไว้ อยากรู้เธอเป็นยังไง สบายดีอยู่หรือเปล่า ก็มันคิดถึงเธอ บอกผ่านคืนที่เงียบเหงา ฝากท้องฟ้าและดวงดาว โอบกอดเธอแทนฉันที คิดฮอดทุกมื้อ บ่ลืมคำสัญญา สิอ่วยหาคืนเจ้าอีกบ่โดน ยังห่วงหาคือเก่าเฝ้าอดทน คิดฮอดหลาย ก็มันคิดถึงเธอ มีเพียงเธอ ก็มันคิดถึงเธอ