อย่าหาทำ

 กิ๊ก รุ่งนภา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าหาทำ กิ๊ก รุ่งนภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาร์ท ประทายเรียบเรียง: ไก่ กีต้าร์ติดต่องานแสดง: 0837317139

C#m | C#m |B | B |

C#m | C#m |B | B |
C#m | C#m |B | B | C#m |

โพสC#mต์ว่าฮักเมีย ให้หมู่Aมากดไลค์แต่หลอBยมากดหัวใจให้เฮาC#mทุกโพสต์คือโพดC#mแท้น้อเพิ่น เพลิดเพลิAนนำโลกออนไลน์เป็นคือกันBเบิ๊ดบ่ผู้ชายขี้เสิ่C#m

ปากกะว่าฮักC#mลูกเมีย แต่แอบAมาเป็นเสือล่าเหยื่BอปานคนโสดกะโพดเกิC#mคั่นอยากมีC#mปัญหากับคุณภรAรยาสิจัดให้Bมันสาสมใจเพิ่G#

ครอบครัวร้าวฉาAนคืองานของเรBไผบอกให้เจ้G#mาเข้ามาคอมเม้C#mนต์สิทักแชทF#mเมียเจ้าเล่น ๆB ให้ผิดกัEนสื่อ ๆ นิล่G#สิมาเม้Aนต์ ว่าโสด ว่าเหBงาโอ๊ยหน่G#mายผัวเขาเด้C#mวะต้องจัดให้F#mจักหน่อยแล้วล่ะ.. B | (G#)(ให้สมกับความผิดที่ก่(C#m)อ)

C#m | C#m |B | B |
C#m | C#m |B | B | C#m |

อย่ามาเม้C#mนต์หยอดคำหวาน ให้ฉันAผิดตับถ้าได้ขึ้Bน ลงยากเด้อครับ บอกไว้ก่C#mอน

บ่ต้องมากดAดอกปุ่มห่วงใยB ผัวไผG#m บ่ได้สะออC#mขอแค๊ปจF#mอเอาไว้ก่อน..Bสิส่งให้เมียเจ้าC#m | C#mเบิ่ง

* | ** |

C#m | A |B | B |
C#m | C#m |C#m | C#m |A | A |B | B |

* | ** | ** |

C#m | C#m | B | B | ( x2 ) | C#m |คอร์ดเพลง อย่าหาทำ กิ๊ก รุ่งนภา

เนื้อเพลง อย่าหาทำ กิ๊ก รุ่งนภา โพสต์ว่าฮักเมีย ให้หมู่มากดไลค์ แต่หลอยมากดหัวใจให้เฮาทุกโพสต์ คือโพดแท้น้อเพิ่น เพลิดเพลินนำโลกออนไลน์ เป็นคือกันเบิ๊ดบ่ผู้ชายขี้เสิ่น ปากกะว่าฮักลูกเมีย แต่แอบมาเป็นเสือ ล่าเหยื่อปานคนโสดกะโพดเกิน คั่นอยากมีปัญหากับคุณภรรยา สิจัดให้มันสาสมใจเพิ่น ครอบครัวร้าวฉานคืองานของเรา ไผบอกให้เจ้าเข้ามาคอมเม้นต์ สิทักแชทเมียเจ้าเล่นๆให้ผิดกันสื่อๆนิล่ะ สิมาเม้นต์ ว่าโสด ว่าเหงา โอ๊ยหน่ายผัวเขาเด้วะ ต้องจัดให้จักหน่อยแล้วล่ะ (ให้สมกับความผิดที่ก่อ) อย่ามาเม้นต์หยอดคำหวาน ให้ฉันผิดตับ ถ้าได้ขึ้น ลงยากเด้อครับ บอกไว้ก่อน บ่ต้องมากดดอกปุ่มห่วงใย ผัวไผ บ่ได้สะออน ขอแค๊ปจอเอาไว้ก่อน สิส่งให้เมียเจ้าเบิ่ง