คนที่บ่ถูกฮัก

 เขตต์ ศิรสิทธิ์  ปิยฉัตร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนที่บ่ถูกฮัก ปิยฉัตร x เขตต์ ศิรสิทธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: จินนี้ ภูไทสังกัดค่าย: ZENSE Music

Dm | A# |C | Dm |

เวียDmนวนอยู่กับคำว่าฮัก บ่ฮู้Gmสิไปจังใด๋มันหาCทางออกบ่ได้ โอ๊Fยเจ็บ..

เก็บควาDmมรู้สึกไว้ในอก น้ำตาตกแGmต่เซ้าฮอดค่ำอยากสิถอCนหัวใจแฮงจำ ฮักเขาข้างเDmดียว

เมื่อพื้นที่A#หม่องนี้..บ่แม่นCของเฮายังอยากเอาAmหัวใจไปแDmซ่แค่เริ่มกะแพ้A# คิดฮักเขCากะผิดFแล้วล่ะถึงใจของเฮGmาแต่เขามีเจ้าของอยากจับจอAmงกะต้องเสียน้ำตาDmต้องฮู้ไว้ว่A#า..กฎของการแอบฮักเป็นจังใด๋C

เป็นคนที่บ่ถูกฮัFก ถึงว่าสิฮัAmกเขาจนเบิดDmใจน้ำตากะซอยบ่ได้A# ฮักให้ตายCกะเป็นได้ส่ำFนี้    Cเป็นได้แค่คนแอบฮัFก ถึงว่าสิฮัAmกเขาฮักแหน่อีหDmลีบอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้าที่Gm(เป็นได้ส่ำนี้CละคนนอกสายFตา)

เวียDmนวนอยู่กับคำว่าฮัก บ่ฮู้Gmสิไปจังใด๋อยากเซาCกะเซาบ่ได้ฮักเขาหลาAmย.. หัวใจเอ้Dmย..

A# | F |Gm | C |
Dm | A# |F | C | Dm |

* | ** | ** |

บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้าที่Gmอยู่พอส่ำนี้C.. ละคนนอกหัวใจ..

F | A# |C | Dm |คอร์ดเพลง คนที่บ่ถูกฮัก ปิยฉัตร x เขตต์ ศิรสิทธิ์

เนื้อเพลง คนที่บ่ถูกฮัก ปิยฉัตร x เขตต์ ศิรสิทธิ์ เวียนวนอยู่กับคำว่าฮัก บ่ฮู้สิไปจังใด๋ มันหาทางออกบ่ได้ โอ๊ยเจ็บ เก็บความรู้สึกไว้ในอก น้ำตาตกแต่เซ้าฮอดค่ำ อยากสิถอนหัวใจแฮงจำ ฮักเขาข้างเดียว เมื่อพื้นที่หม่องนี้ บ่แม่นของเฮา ยังอยากเอาหัวใจไปแซ่ แค่เริ่มกะแพ้ คิดฮักเขากะผิดแล้วล่ะ ถึงใจของเฮาแต่เขามีเจ้าของ อยากจับจองกะต้องเสียน้ำตา ต้องฮู้ไว้ว่า กฎของการแอบฮักเป็นจังใด๋ เป็นคนที่บ่ถูกฮัก ถึงว่าสิฮักเขาจนเบิดใจ น้ำตากะซอยบ่ได้ ฮักให้ตายกะเป็นได้ส่ำนี้ เป็นได้แค่คนแอบฮัก ถึงว่าสิฮักเขาฮักแหน่อีหลี บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้าที่ (เป็นได้ส่ำนี้ละคนนอกสายตา) เวียนวนอยู่กับคำว่าฮัก บ่ฮู้สิไปจังใด๋ อยากเซากะเซาบ่ได้ ฮักเขาหลาย หัวใจเอ้ย บอกเจ้าของอย่าเฮ็ดเกินหน้าที่ อยู่พอส่ำนี้ ละคนนอกหัวใจ