อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น

 ก้อง ห้วยไร่  ลูกทุ่ง  อีสาน  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง ห้วยไร่เรียบเรียง: 216 STUDIOโปรดิวเซอร์: ก้อง ห้วยไร่สังกัดค่าย: ก้อง ห้วยไร่ติดต่องานแสดง: 0633685666

G D/F# Em |G D/F# Em |

G D/F# Em |C | D |

บ่ต้องถามGว่าโตของอ้าD/F#ยนั้นเจ็บส่ำใด๋Emเฮ็ดจั่งใด๋Cจั่งกล้าถามหัวใจของคนเสียDแฟนที่บ่เห็Gนน้ำตากะย้อD/F#นอ้ายโชว์ความEmแมนแม่นว่าใจCสิเจ็บเหลือแสน อ้ายสิอดDเอา

อยู่กับคำGว่าคนอกหักD/F#มาดนแล้วสาEmยังบ่ลืมCเรื่องราวที่เฮาได้เคยเว้าDกันขั่นสิไปGกะไปให้ไกลเด้อคำD/F# บ่อยากฟังคำนั้Emบ่จำเป็Cนต้องมาปลอบกันในวันจากDลา

น้องบอGกว่าอกหัDกดีกว่าฮักบ่Emเป็นเว้าง่าCยแท้หนอเนื้อเย็Dนวันเจ้าสิหG Dนีถ้าหาGกว่าคนอกหัDกคือโตน้องคนนี้Emอยากสิฮู้Cอิหลี คำนี้D น้องสิเว้าGบ่   D

เจ้าบ่เคGยเป็นคนถืกถิ่D/F#มเลยบ่ฮู้อิหยัEmแต่โตอ้าCยกะหวังว่าน้องสิไปได้Dดีอยู่ตรงนั้Gน บ่ต้องหัวซD/F#าอ้ายดอกคนดีEmลูกผู้ชาCยคนนี้..ยังหายDใจอยู่..

** |

G D | Em D |C Bm | C D |

G Em | C D |G Em | C D | G |

** |

อยากสิฮู้Cอิหลี คำนี้D น้องสิเว้าบ่..

G D/F# | Em | ( x2 ) | G |คอร์ดเพลง อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง อกหักดีกว่าฮักบ่เป็น ก้อง ห้วยไร่ บ่ต้องถามว่าโตของอ้ายนั้นเจ็บส่ำใด๋ เฮ็ดจั่งใด๋จั่งกล้าถามหัวใจของคนเสียแฟน ที่บ่เห็นน้ำตากะย้อนอ้ายโชว์ความแมน แม่นว่าใจสิเจ็บเหลือแสน อ้ายสิอดเอา อยู่กับคำว่าคนอกหักมาดนแล้วสาว ยังบ่ลืมเรื่องราวที่เฮาได้เคยเว้ากัน ขั่นสิไปกะไปให้ไกลเด้อคำ บ่อยากฟังคำนั้น บ่จำเป็นต้องมาปลอบกันในวันจากลา น้องบอกว่าอกหักดีกว่าฮักบ่เป็น เว้าง่ายแท้หนอเนื้อเย็นวันเจ้าสิหนี ถ้าหากว่าคนอกหักคือโตน้องคนนี้ อยากสิฮู้อิหลี คำนี้ น้องสิเว้าบ่ เจ้าบ่เคยเป็นคนถืกถิ่มเลยบ่ฮู้อิหยัง แต่โตอ้ายกะหวังว่าน้องสิไปได้ดี อยู่ตรงนั้น บ่ต้องหัวซาอ้ายดอกคนดี ลูกผู้ชายคนนี้ ยังหายใจอยู่ อยากสิฮู้อิหลี คำนี้ น้องสิเว้าบ่