ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น

 ก้อง ห้วยไร่  สิงโต นำโชค  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น ก้อง ห้วยไร่ x สิงโต นำโชค

 F  ผู้สาวลาAmวเปิ่นเวิ่Dmน ผู้สาวลาCวเปิ่นเA# Amวิ่น..   โอGmโฮะโอ โฮะโอ่C โฮะโอ้โอ..

F Am | Dm C |
A# Am | Gm C |

 F  เมืองเหนือ เมืองใAmต้ กะพ้อแล้ว Dm  เมืองใต้ เมืองเหนืCอ อ้ายกะพ้อแล้ว A#  บ่มีผู้ใด๋AmโดนใGmจ ส่ำผู้สาCววังเวียง

 F  ผู้สาววังเวีAmยง น้อเวียงจัDm Cนทร์   ยิ้มเจ้าA#สั่น..  Am Gm  หัวใจอ้าCย..หล่นFเหี่ย   Am   หล่Dmนเหี่ย.C | A# Am. Gm  ให้เจ้าCไปเบิ้ดแล้ว

 F  ผู้สาวลาAmวเปิ่นเวิ่Dmน ผู้สาวลาCวเปิ่นเA# Amวิ่น..   โอGmโฮะโอ โฮะโอ่C โอ้น้Fอ..คอร์ดเพลง ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น ก้อง ห้วยไร่ x สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น ก้อง ห้วยไร่ x สิงโต นำโชค ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น โอโฮะโอ โฮะโอ่ โฮะโอ้โอ เมืองเหนือ เมืองใต้ กะพ้อแล้ว เมืองใต้ เมืองเหนือ อ้ายกะพ้อแล้ว บ่มีผู้ใด๋โดนใจ ส่ำผู้สาววังเวียง ผู้สาววังเวียง น้อเวียงจันทร์ ยิ้มเจ้าสั่น หัวใจอ้าย หล่นเหี่ย หล่นเหี่ย ให้เจ้าไปเบิ้ดแล้ว ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น ผู้สาวลาวเปิ่นเวิ่น โอโฮะโอ โฮะโอ่ โอ้น้อ