หน้าใสๆฮักอ้ายได้บ่

 กระต่าย พรรณนิภา ลูกทุ่ง อีสาน เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หน้าใสๆฮักอ้ายได้บ่ กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทดนตรี: ภานุวัฒน์ สิงห์สนั้น, ล่าลี่ คนสีดาสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

C | Em/B |Am | F G |

โอ้วอ้ายจ๋Cา สิฮู้บ่หนาว่ามีคนแอบมอEm/Bสิฮู้บ่น้อว่าโตน้องแอบมัAmซอFมอ้ายมาตั้งนาน ยามอ้ายยิ้Gมแฮ่งเป็นตาฮัก

และน้Cอง..กะยังเดียวดาย บ่ทันมีไผจับจอEm/Bโสดตัวเป็น ๆ บ่ทันมีไผครอบครAmองมีควาFมเป็นไปได้บ่ ถ้าเฮาสองสิมากินดอง G โอ้ย..

สิเฮ็ดจั่งใด๋C จั่งสิได้อ้ายมาเป็นแEm/Bฟนจั่งสิได้อ้ายหย่างควงแขAmเว้าแปน ๆF ถ้าหากอ้ายมัก น้องฮักเบิ่ดใG

หน้าใส ๆC แก้มใส ๆ พอสิฮักEm/Bกับอ้ายได้บ่อยากให้ลอAmงบายเบิ่งแท้น้อ สิได้ฮู้Fว่าดีส่ำใด๋Gแดดเทิ่งฟ้าCที่ว่าฮ้อนแฮงกะยังบ่แฮEm/Bงส่ำน้องฮักอ้ายวิตามิAmนบำรุงหัวใจ เป็นอ้ายได้F Gบ่ (ได้บ่น้อ)

** |

C | Em/B |Am | F G |
C | Em/B |Am | F G |

 C  มือบาง ๆ กะยังบ่มีไผซูEm/B   หน้าผากนูน ๆ กะยังบ่มีไผบาAm   ยามFไปเลาะไปเที่ยว กะบ่มีไผGสิยืนข้างกาย

และอ้าCย..คือคนเดียวที่ดวงใจหมายปอEm/Bใจมันฟ้อง ใจมันฟ้อง ว่าแม่AmคงFสิคุ้มค่าหลาย ถ้าชาตินี้ได้อ้ายเป็นแฟน G โอ้ย..

* | ** | ** |

* | ** | ** |

C | Em/B |Am | F G | C |คอร์ดเพลง หน้าใสๆฮักอ้ายได้บ่ กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง หน้าใสๆฮักอ้ายได้บ่ กระต่าย พรรณนิภา โอ้วอ้ายจ๋า สิฮู้บ่หนาว่ามีคนแอบมอง สิฮู้บ่น้อว่าโตน้องแอบมัก ซอมอ้ายมาตั้งนาน ยามอ้ายยิ้มแฮ่งเป็นตาฮัก และน้อง กะยังเดียวดาย บ่ทันมีไผจับจอง โสดตัวเป็นๆบ่ทันมีไผครอบครอง มีความเป็นไปได้บ่ ถ้าเฮาสองสิมากินดอง โอ้ย สิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิได้อ้ายมาเป็นแฟน จั่งสิได้อ้ายหย่างควงแขน เว้าแปนๆถ้าหากอ้ายมัก น้องฮักเบิ่ดใจ หน้าใสๆแก้มใสๆพอสิฮักกับอ้ายได้บ่ อยากให้ลองบายเบิ่งแท้น้อ สิได้ฮู้ว่าดีส่ำใด๋ แดดเทิ่งฟ้าที่ว่าฮ้อนแฮง กะยังบ่แฮงส่ำน้องฮักอ้าย วิตามินบำรุงหัวใจ เป็นอ้ายได้บ่ (ได้บ่น้อ) มือบางๆกะยังบ่มีไผซูน หน้าผากนูนๆกะยังบ่มีไผบาย ยามไปเลาะไปเที่ยว กะบ่มีไผสิยืนข้างกาย และอ้าย คือคนเดียวที่ดวงใจหมายปอง ใจมันฟ้อง ใจมันฟ้อง ว่าแม่น คงสิคุ้มค่าหลาย ถ้าชาตินี้ได้อ้ายเป็นแฟน โอ้ย