Stay (Songland Thailand)

 ใหม่ ณัฐพงษ์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง Stay ใหม่ ณัฐพงษ์ (Songland Thailand)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ใหม่ ณัฐพงษ์

A# | A# |D# | F |

ความรักA#ของฉัน..ถ้าเป็นรูปหัวใจD# ก็คงเป็นใจที่ผอม ๆFเรียกร้อA#งให้ตายยังไง..ก็ฉันก็ไม่เคยเจD#อความรักที่ดีFสักทีก็รู้A#เมื่อถึงที่สุด..ว่าฉันนั้นควรจะรัD#กตัวเองใช่ไหF

หยุGmดวิ่งตามความรักปลอม ๆ สักทีC7ถ้ามันD#ไม่เป็นตัวเองก็ควรจะหยุF

พอA#แล้ว..ถ้าฉันต้องเสียใจD#กับความรักไม่จริงใจF ก็ควรจะพอสุA#ดท้าย..ถ้าฉันนั้นเป็นตัวเอD#งแล้วมีความสุข F  ไม่มีใครรักก็ไม่เป็นไร..A#คอร์ดเพลง Stay ใหม่ ณัฐพงษ์

เนื้อเพลง Stay (Songland Thailand) ใหม่ ณัฐพงษ์ ความรักของฉัน ถ้าเป็นรูปหัวใจ ก็คงเป็นใจที่ผอมๆเรียกร้องให้ตายยังไง ก็ฉันก็ไม่เคยเจอความรักที่ดีสักที ก็รู้เมื่อถึงที่สุด ว่าฉันนั้นควรจะรักตัวเองใช่ไหม หยุดวิ่งตามความรักปลอมๆสักที ถ้ามันไม่เป็นตัวเองก็ควรจะหยุด พอแล้ว ถ้าฉันต้องเสียใจ กับความรักไม่จริงใจ ก็ควรจะพอ สุดท้าย ถ้าฉันนั้นเป็นตัวเองแล้วมีความสุข ไม่มีใครรักก็ไม่เป็นไร