ใจบ่มักดี

 ไหมไทย หัวใจศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจบ่มักดี ไหมไทย หัวใจศิลป์

Bm | A |F#m | Bm |
Bm | A |F#m | Bm |

ตั้งแต่วัBmน..ที่เธAอเดินจากหัวBmใจบ่มีไผBm..มาแทAนที่เธอได้F#mเลยอ้ายฮู้Emสึกผิดแล้วเDอยากรีเพลBmย์กลับมาเป็นเหมือนเคEmโอ้ใจเอ๋Gย.. คึดฮอดเธอทุกนาF#ที

สิ่งดี ๆBm ที่เธอAทำเพื่อสองBmเราตั้งแต่ครBmาว..เคียงข้าAงกันมาหลาF#mยปีบ่ฮู้Emฝุ่นหยังบังตDา อ้ายจึงบ่Bmเห็นค่าควาEmมดีจนวันนี้G.. คิดได้F# ก็สายBmเกินไป

สมแล้วบ่D..ใจบ่มักดีEmได้ฮู้Gรสชาติแล้วติ ว่าเจ็Dบมันเป็นจังใด๋F#สมแล้วละบ่D..ใจบ่มักดีEmจั่งใด๋ล่ะที่นี้G คนเก่งคือน้ำตาไหDเมื่อเธอบ่ง้Bmอ จั่งฮู้จักเสียEmดายเจ็บให้พอเด้อF#ใจ ลางโทษที่บ่ลืมF#ตา..

ช่วยกลับมBmา..ให้อ้าAยพ้ออีกจั๊Bmกหน่อยอย่าน้อย ๆBm พอให้Aได้เอ่ยคำF#mลาแต่ถ้Emาเจ้าหลูโตนใDจ ให้อภัBmยแล้วหวนคืนมEmอ้ายสัญญGา.. สิบ่เฮ็F#ดให้เจ้าเสียBmใจ..

Bm A | Bm |Bm A | F#m |
Em | Bm |G F# | Bm |

* | ** |

Bm | F#m | ( x2 ) | Bm |คอร์ดเพลง ใจบ่มักดี ไหมไทย หัวใจศิลป์

เนื้อเพลง ใจบ่มักดี ไหมไทย หัวใจศิลป์ ตั้งแต่วัน ที่เธอเดินจากหัวใจ บ่มีไผ มาแทนที่เธอได้เลย อ้ายฮู้สึกผิดแล้วเด อยากรีเพลย์กลับมาเป็นเหมือนเคย โอ้ใจเอ๋ย คึดฮอดเธอทุกนาที สิ่งดีๆที่เธอทำเพื่อสองเรา ตั้งแต่คราว เคียงข้างกันมาหลายปี บ่ฮู้ฝุ่นหยังบังตา อ้ายจึงบ่เห็นค่าความดี จนวันนี้ คิดได้ ก็สายเกินไป สมแล้วบ่ ใจบ่มักดี ได้ฮู้รสชาติแล้วติ ว่าเจ็บมันเป็นจังใด๋ สมแล้วละบ่ ใจบ่มักดี จั่งใด๋ล่ะที่นี้ คนเก่งคือน้ำตาไหล เมื่อเธอบ่ง้อ จั่งฮู้จักเสียดาย เจ็บให้พอเด้อใจ ลางโทษที่บ่ลืมตา ช่วยกลับมา ให้อ้ายพ้ออีกจั๊กหน่อย อย่าน้อยๆพอให้ได้เอ่ยคำลา แต่ถ้าเจ้าหลูโตนใจ ให้อภัยแล้วหวนคืนมา อ้ายสัญญา สิบ่เฮ็ดให้เจ้าเสียใจ