ความจำเรื่องเจ้า

 ไหมไทย หัวใจศิลป์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความจำเรื่องเจ้า ไหมไทย หัวใจศิลป์
เนื้อร้อง: สมชาย ตรุพิมายทำนอง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

Em | Bm |Am | B |

เป็Emนจังใด๋น้อ เจ้าจากไปBmอยู่ไสน้อจากคนรAmอ..ที่ลืมเรื่องเก่าบ่ไหBทุกความจำDบ่อาจลEmบ ถึงเพียงคCบแล้วจบไGเรื่องเจ้าในใAmจ..ซึมแทรกทุกใBmยความจำAm ฮือ..   Bm

แสEmงแดดยามเช้า..เคยส่องเงBmาเราเดินเคียงได้ยินAmเพียง..เสียงเพลงเคยชอบยังช้ำBร้านริมทาDงเคยนั่งคอEmย ร้านปากซอCยมีส้มตำGล้วนมีรอยจำA..ที่เจ้านั้นทำDแวะมาย้ำใจG

สิลืCมจังใด๋ สิลบDจังใด๋ G  ความจำเรื่องเจ้Em  เมื่อควาCมเป็นเรานั้นมีDเรื่องราว   หล่นตาEmมเส้นทางมากมBmาย   เจ้Dาแค่ลาก็ลืมกัน เพราะมีGคนคอยลบใAm   แต่สำหรับอ้าBmย ให้ลืมหายใจ..นั้นคงง่า(Em)ยกว่า

Em | Bm |C | Bm |
Em | Bm C |D Em | Bm |

เปิEmดเบิ่งทีวี ยังมีภาพเงBmาเจ้าทับซ้อนข่มตานอAmน ยังฝันว่าเจ้ากลับมาหBมือถือดังDขึ้นยามใEmด ยังคิดว่าเป็Cนเจ้าโทรมGทุกห้วงเวลAา..เจอแต่ภาพเงDาของเจ้าGหลอนใจ

C D | G Em |C D | G B7 |
C D | G Em |C D | G |

* |

โห โห.. Bm    ความทรงจำนั้นมีแต่เจ้Amา โอ้โห โอ้โหB..ทุกเรื่องราวมีเจ้าผู้เดีEmยว

Em | Bm |Am | B |Em |คอร์ดเพลง ความจำเรื่องเจ้า ไหมไทย หัวใจศิลป์

เนื้อเพลง ความจำเรื่องเจ้า ไหมไทย หัวใจศิลป์ เป็นจังใด๋น้อ เจ้าจากไปอยู่ไสน้อ จากคนรอ ที่ลืมเรื่องเก่าบ่ไหว ทุกความจำบ่อาจลบ ถึงเพียงคบแล้วจบไป เรื่องเจ้าในใจ ซึมแทรกทุกใยความจำ ฮือ แสงแดดยามเช้า เคยส่องเงาเราเดินเคียง ได้ยินเพียง เสียงเพลงเคยชอบยังช้ำ ร้านริมทางเคยนั่งคอย ร้านปากซอยมีส้มตำ ล้วนมีรอยจำ ที่เจ้านั้นทำแวะมาย้ำใจ สิลืมจังใด๋ สิลบจังใด๋ ความจำเรื่องเจ้า เมื่อความเป็นเรานั้นมีเรื่องราว หล่นตามเส้นทางมากมาย เจ้าแค่ลาก็ลืมกัน เพราะมีคนคอยลบใจ แต่สำหรับอ้าย ให้ลืมหายใจ นั้นคงง่ายกว่า เปิดเบิ่งทีวี ยังมีภาพเงาเจ้าทับซ้อน ข่มตานอน ยังฝันว่าเจ้ากลับมาหา มือถือดังขึ้นยามใด ยังคิดว่าเป็นเจ้าโทรมา ทุกห้วงเวลา เจอแต่ภาพเงาของเจ้าหลอนใจ โห โห ความทรงจำนั้นมีแต่เจ้า โอ้โห โอ้โห ทุกเรื่องราวมีเจ้าผู้เดียว