คืนความโสด

 หมิว ปัทมา หมอลำ อีสาน คนโสด
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คืนความโสด หมิว ปัทมา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ติ่ง ศิรวัฒน์เรียบเรียง: นัท พอใจสังกัดค่าย: Khaosan Land (ข้าวสารแลนด์)ติดต่องานแสดง: 0610864591

G#m | E |B | A#7 | D#m |

บอกใจเจ้าขG#mอง..ว่าF#ต้องอยู่ให้ไG#mด้แค่ผู้ซายหลายใEจ..เขาถิ่มF#เฮาไปBซือ ๆเจ็บกะอดเอG#mา อย่าให้เขาเว้า เขาส่G#7า เขาลืC#mว่าอีหน้าโF#ง่ฮ้องไห่ฮือ Bไทบ้านเพิ่นคืF#อ..สิสมBน้ำหน้า.. G#m

G#m | F# |G#m | F# | G#m |

G#m | G#m |F# | F# |
E | E |F# | F# |G#m | G#m |

สิโศกเศร้G#mาไปเพื่ออีหยัG#mแค่อกซ้ายพัG#mง มันยังบ่ตาG#mหาเอาใหC#ม่มื้อใด๋กะได้ตั๊G#mผู้ซายซั่ว ๆG#m อย่าไปเสียดาC#mความเจ็บส่ำนี้G#mมันเฮ็ดหยังข้อยบ่ได้Eบ่อยากฮ้องไห้F# มันเสียดายน้ำตD#

เสียเวลG#mากับเธอมามากพG#mหวังแค่ลี่ส่G#mอ คักแท้น้อ บักห่G#mเป็นสูน ๆC# อยู่ดอกหน่อยหนึ่G#mแต่กะบ่ถึG#mงจนเสียเส้นเป็นบ้Bเสียแล้วเสียไG#mป ฉันคิดว่าให้ทานหมEคั่นมีซาติหน้F#า กะอย่าได้พบเจG#m

ขอให้เธBอ..ไปดีเถิดหนG#mอย่าหวนคืนมEาเด้อคF#นเจ้าซู้Bได้เวลG#mา สิโทรหาหC#mมู่ มาเด้อสูG#m มาร่วมยินดีนำกูC#mงานเลี้ยงคืนสู่F#..ความโสดอีกทีG#mงานเลี้ยงคืนสู่F#..ความโสD#ดอีกทีG#m

โอ๋ยละน้อมื้อนี้G#m จั่งว่าล่ะน้อมื้อนี้G#mโสดอีหลี ล่ะ โสดคัก โสดแหG#mน่สิจ้างรถแห่มาฉลองตึ้ม ๆF# ตึ้ม ๆ เอ้ย ตึ้ม ๆ ตึ้ม ๆF#ให้ครึกครื้นซื่นอุรBน้ำแข็งโซดาล่ะงานนี้ไม่ต้อEรีเจนซี่ หงส์ทอF#ง และสองแปดห้G#m E  โสดแล้วเด้อ F#จัดมา สิพG#mาจ้วด..

G#m | G#m |G#m | G#m |G#m |

C# | C# |C# | G#m | E |
G#m | F# |G#m | F# |G#m |

G#m | G#m |F# | F# |
E | E |F# | F# | G#m |

* | ** |

G#m | G#m |F# | F# |
E | E |F# | F# | G#m | G#m |คอร์ดเพลง คืนความโสด หมิว ปัทมา

เนื้อเพลง คืนความโสด หมิว ปัทมา บอกใจเจ้าของ ว่าต้องอยู่ให้ได้ แค่ผู้ซายหลายใจ เขาถิ่มเฮาไปซือๆเจ็บกะอดเอา อย่าให้เขาเว้า เขาส่า เขาลือ ว่าอีหน้าโง่ฮ้องไห่ฮือๆไทบ้านเพิ่นคือ สิสมน้ำหน้า สิโศกเศร้าไปเพื่ออีหยัง แค่อกซ้ายพัง มันยังบ่ตาย หาเอาใหม่มื้อใด๋กะได้ตั๊ว ผู้ซายซั่วๆอย่าไปเสียดาย ความเจ็บส่ำนี้มันเฮ็ดหยังข้อยบ่ได้ บ่อยากฮ้องไห้ มันเสียดายน้ำตา เสียเวลากับเธอมามากพอ หวังแค่ลี่ส่อ คักแท้น้อ บักห่า เป็นสูนๆอยู่ดอกหน่อยหนึ่ง แต่กะบ่ถึงจนเสียเส้นเป็นบ้า เสียแล้วเสียไป ฉันคิดว่าให้ทานหมา คั่นมีซาติหน้า กะอย่าได้พบเจอ ขอให้เธอ ไปดีเถิดหนา อย่าหวนคืนมาเด้อคนเจ้าซู้ ได้เวลา สิโทรหาหมู่ มาเด้อสู มาร่วมยินดีนำกู งานเลี้ยงคืนสู่ ความโสดอีกที งานเลี้ยงคืนสู่ ความโสดอีกที โอ๋ยละน้อมื้อนี้ จั่งว่าล่ะน้อมื้อนี้ โสดอีหลี ล่ะ โสดคัก โสดแหน่ สิจ้างรถแห่มาฉลองตึ้มๆตึ้มๆเอ้ย ตึ้มๆตึ้มๆให้ครึกครื้นซื่นอุรา น้ำแข็งโซดาล่ะงานนี้ไม่ต้อง รีเจนซี่ หงส์ทอง และสองแปดห้า โสดแล้วเด้อ จัดมา สิพาจ้วด


"คืนความโสด" ซิงเกิ้ลแรกจาก "หมิว ปัทมา" สาวรถแห่เจ้าแม่เพลงหมอลำที่มาในสไตล์ใหม่ หมอลำผสมอินดี้ที่จะพาทุกคนโยกทุกเวที !!