รู้ตัวอีกที

 MEYOU สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รู้ตัวอีกที MEYOU
เนื้อร้อง/ทำนอง: MEYOUเรียบเรียง: MEYOUโปรดิวเซอร์: Kandikevสังกัดค่าย: WhiteMusic

E Fdim | F#m B |

 E  รู้ตัวอีกทีFdimทุกอย่างก็หาF#mยไป   B E  รู้ตัวอีกทีFdimก็ตอนที่มันสายF#mไป แต่Bว่าฉัE   ฉันยังไม่ลืFdimมหรอกยิ้มที่เธF#mอให้  B E  ฉันยังไม่ลืFdimมหรอกแม้มันหายF#mไป..  B

นั่งอยู่อย่างเหงา ๆE คนเดียวตรงที่เดิFdimมที่เคยมีเธF#mออยู่   Bนอนอยู่อย่างหนาว ๆE คนเดียวตรงที่เดิFdimมที่เคยขอเธF#mอกอด    B

นั่งอยู่อย่างเหงา Eและแม้ว่าต้องเมFdimาขนาดไหน เธF#mอก็ไม่หายไBติดอยู่ที่เดิมEคนเดียวแม้ว่ากFdimาลเวลาล่วงเลยF#mไป    B

 E  รู้ตัวอีกทีFdim baby เธอหาF#mยไป   B E  รู้ตัวอีกทีFdim รู้แล้วว่าเสีF#mยใจ แต่Bว่าฉัE   ฉันยังไม่ลืFdimมหรอกยิ้มที่เธF#mอให้ กับฉันBมา E  ขอเพียงได้เจFdimอเธออีกแค่สัF#mกครา  B

* | ** |

E Fdim | F#m B |
E Fdim | F#m B |

นั่งอยู่อย่างเหงา ๆE แม้ว่าต้องเมFdimเธF#mอก็ไม่หายไปB

ติดอยู่ที่เดิมEคนเดียวแม้ว่ากFdimาลเวลาล่วงเลยF#mไป    B

ติดอยู่ที่เดิมEคนเดียวแม้ว่าใFdimนตอนนี้เธอ.. หายไBป..คอร์ดเพลง รู้ตัวอีกที MEYOU

เนื้อเพลง รู้ตัวอีกที MEYOU รู้ตัวอีกทีทุกอย่างก็หายไป รู้ตัวอีกทีก็ตอนที่มันสายไป แต่ว่าฉัน ฉันยังไม่ลืมหรอกยิ้มที่เธอให้ ฉันยังไม่ลืมหรอกแม้มันหายไป นั่งอยู่อย่างเหงาๆคนเดียว ตรงที่เดิมที่เคยมีเธออยู่ นอนอยู่อย่างหนาวๆคนเดียว ตรงที่เดิมที่เคยขอเธอกอด นั่งอยู่อย่างเหงาๆและแม้ว่าต้องเมาขนาดไหน เธอก็ไม่หายไป ติดอยู่ที่เดิมคนเดียว แม้ว่ากาลเวลาล่วงเลยไป รู้ตัวอีกที baby เธอหายไป รู้ตัวอีกที รู้แล้วว่าเสียใจ แต่ว่าฉัน ฉันยังไม่ลืมหรอกยิ้มที่เธอให้ กับฉันมา ขอเพียงได้เจอเธออีกแค่สักครา นั่งอยู่อย่างเหงาๆแม้ว่าต้องเมา เธอก็ไม่หายไป ติดอยู่ที่เดิมคนเดียว แม้ว่ากาลเวลาล่วงเลยไป ติดอยู่ที่เดิมคนเดียว แม้ว่าในตอนนี้เธอ หายไป