น้ำตาฟ้า

 มินตรา น่านเจ้า ลูกทุ่ง อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง น้ำตาฟ้า มินตรา น่านเจ้า

C#m B |

A B | C#m B |A B | C#m G#7 |

เขาบอกว่าฟ้C#mาร้องไห้ออกมBา..เป็นน้ำฝEอยากรู้นัE7กฟ้าที่เบื้องAบน..ต้องมาBร้องไห้เพราะEใคร   E7

หรือฟ้าสงสาAร..คนอย่างฉัC#mนถูกหลอกเรื่อยไF#mถูกเขาลวBงเขาล้วงหัวEใจ.. เอาไF#mปต้มยำทำBแกง   G#7

ฝนฟ้ากระหน่ำC#m เสียงฟ้าคำราBม ดูน่ากลัEน้ำตาฟ้E7าหลั่งมารดตัAว รดหัวBใจฉันจนEชา   E7

ฉันคนผิดหวัAง มีเคราะห์กรC#mรม ไร้วาสนF#mเขาเลยไม่รัBก ไม่ยอมพูดEจาหลอกลวงBให้ฉันต้อEงตรม

ฉัF#mน..มัBนคนซื่E G#7อ..ไม่เคยฝึกAปรือ..ในเรื่BองความรัE E7เพิ่งเคยได้รู้A เพิ่งเคยได้ลอBง เพิ่งเคยรู้C#mจักสุดท้าBยต้องมาอกEหัก ไม่รู้C#mจะดามยังF#m G#7ไง

เขาบอกว่าฟ้C#mาร้องไห้ออกมBา..ให้ฉัEฟ้าสงสาE7รและคงผิดหวัAง..ที่ชักนำBให้ฉันพบเธE E7น้ำตาที่ไหAล จากความตั้งใจC#m ไม่ได้พลั้งF#mเผลอชาตินี้Bเข็ดแล้วนะเอEไม่อยากเจBอหน้าเธออีกEเลย

C#m B | E E7 |A B | E E7 |
A C#m | F#m B |E B | E |

* | ** |

น้ำตาที่ไหAล จากความตั้งใจC#m ไม่ได้พลั้งF#mเผลอชาตินี้Bเข็ดแล้วนะEเออ..ไม่อยากเจBอหน้าเธออีกEเลย..คอร์ดเพลง น้ำตาฟ้า มินตรา น่านเจ้า

เนื้อเพลง น้ำตาฟ้า มินตรา น่านเจ้า เขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมา เป็นน้ำฝน อยากรู้นักฟ้าที่เบื้องบน ต้องมาร้องไห้เพราะใคร หรือฟ้าสงสาร คนอย่างฉันถูกหลอกเรื่อยไป ถูกเขาลวงเขาล้วงหัวใจ เอาไปต้มยำทำแกง ฝนฟ้ากระหน่ำ เสียงฟ้าคำราม ดูน่ากลัว น้ำตาฟ้าหลั่งมารดตัว รดหัวใจฉันจนชา ฉันคนผิดหวัง มีเคราะห์กรรม ไร้วาสนา เขาเลยไม่รัก ไม่ยอมพูดจา หลอกลวงให้ฉันต้องตรม ฉัน มันคนซื่อ ไม่เคยฝึกปรือ ในเรื่องความรัก เพิ่งเคยได้รู้ เพิ่งเคยได้ลอง เพิ่งเคยรู้จัก สุดท้ายต้องมาอกหัก ไม่รู้จะดามยังไง เขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมา ให้ฉัน ฟ้าสงสารและคงผิดหวัง ที่ชักนำให้ฉันพบเธอ น้ำตาที่ไหล จากความตั้งใจ ไม่ได้พลั้งเผลอ ชาตินี้เข็ดแล้วนะเออ ไม่อยากเจอหน้าเธออีกเลย น้ำตาที่ไหล จากความตั้งใจ ไม่ได้พลั้งเผลอ ชาตินี้เข็ดแล้วนะเออ ไม่อยากเจอหน้าเธออีกเลย