ไม่เคยลืม

 Model  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่เคยลืม MODEL วงโมเดล
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีท โมเดลเรียบเรียง: ผไท ทองลิ้มสังกัดค่าย: COLOR ROOMติดต่องานแสดง: 0892902833

E | A |E | A |

ผิดไหEม ถ้าฉันยังไม่AลืมผิดไหEม ถ้าฉันยังจำได้ทุกAอย่างโกรธไหEม ถ้าฉันยังอยากมีเธอAอยู่ข้าง ๆโกรธไหC#mม ถ้าฉันยังรักแค่เพียงBเธอ

การAลืมใครสักคนทำไม่มันยาG#mกจังความAลำพังทำไมมันเหงาเหลือBเกิน..

กว่Eาจะผ่านไปได้ในแต่G#mละวันเธอรู้ไหC#mมฉันทรมานเหลืG#mอเกินฉันร้องAไห้ ฉันฟูมฟาย ฉันคิG#mดถึงเธC#mฉันทF#mรมาน.. ฉันGdimจะขาด.B.ใจแค่ลืEมทำไมมันยากG#mจังยิ่งมองดูC#mรูปเรา ยิ่งร้อG#mงไห้ไม่พร้อAมยอมรับความจริงไม่พร้G#mอมยอมรับว่าเธC#mอมีใครไม่พร้อF#mมยอมรับ..ว่าสุดท้Bาย..เราต้องเลิกกัน

C#m | G#m |A | E |
C#m | G#m |A Am | B |

* | ** |

C#m | G#m |

ไม่พร้อF#mมยอมรับ..ว่าสุดท้Bาย..เราต้องจากกัน

E | A | ( x2 )คอร์ดเพลง ไม่เคยลืม MODEL วงโมเดล

เนื้อเพลง ไม่เคยลืม MODEL วงโมเดล ผิดไหม ถ้าฉันยังไม่ลืม ผิดไหม ถ้าฉันยังจำได้ทุกอย่าง โกรธไหม ถ้าฉันยังอยากมีเธออยู่ข้างๆโกรธไหม ถ้าฉันยังรักแค่เพียงเธอ การลืมใครสักคนทำไม่มันยากจัง ความลำพังทำไมมันเหงาเหลือเกิน กว่าจะผ่านไปได้ในแต่ละวัน เธอรู้ไหมฉันทรมานเหลือเกิน ฉันร้องไห้ ฉันฟูมฟาย ฉันคิดถึงเธอ ฉันทรมาน ฉันจะขาด ใจ แค่ลืมทำไมมันยากจัง ยิ่งมองดูรูปเรา ยิ่งร้องไห้ ไม่พร้อมยอมรับความจริง ไม่พร้อมยอมรับว่าเธอมีใคร ไม่พร้อมยอมรับ ว่าสุดท้าย เราต้องเลิกกัน ไม่พร้อมยอมรับ ว่าสุดท้าย เราต้องจากกัน