คบกับอ้ายบ่

 กิมกลอย ไหทองคำ  มอส ณัฏฐพัฒน์  ลูกทุ่ง  อีสาน  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คบกับอ้ายบ่ มอส ณัฏฐพัฒน์ (สาคู) Ft. กิมกลอย ไหทองคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: บ๋อม แพรสก็อตเรียบเรียง: ภาคิน DL Studioสังกัดค่าย: กระติบข้าวเหนียวเรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0614352333

คบกับอ้ายบ่A แต่อ้ายบ่หล่อปานใC#mด๋คบกับอ้ายบ่F#m เดี๋ยวอ้ายสิคอยเอาใEน้องอยากได้อีหยัDง น้องอยากกินอีหยัC#mอ้ายสิจัดให้Bmถืกใจน้องนาE

A | C#m |F#m | E |D E | A |

อ้าAยนี้เป็นผู้บ่าวบ้าน C#mๆ .. คนF#mหนึ่ง  Eมีบุญได้พ้DอพบเจอคนงาC#mม..คือเBm Eจ้าโตของอ้าAยกะยังทันบ่มีC#m..แฟนกับF#mเขา   Eที่เจอเจ้Dายอมรับเลยว่าอยากเหC#mมา..ทั้งหัBmวใจ  E

แค่เพียงแรกเจDอบอกเลยว่าเธอนั้นใC#mช่อยากหย่างไปหDา อยากไปสบตาใกล้ ๆC#mแล้วบอกว่ามักDเจ้าหลาย คบกับอ้ายได้บ่E..

* |

คบกับอ้ายบ่A แต่อ้ายบ่หล่อสู้ไC#mแต่ในหัวใF#mจฮักเจ้าอีหลีเด้อนาEสัญญาว่าสิฮัDก สิบ่มีวันจืดจาC#mหัวใจของอ้าBmยให้เจ้าแค่เพีEยง..ผู้Aเดียว

F#m E | D | E |

น้อAงกะยังทันบ่มีC#m..แฟนเด้F#mอ้าย  Eยังบ่มีไผDเข้ามาอยู่ในใC#mจ..ของBm Eน้องคันว่าอ้าAยอยากดูแลอยากเป็C#mน..เจ้าF#mของ    Eโตน้อDงกะยินดีเสมC#mอ..เด้ออ้Bm Eาย

แค่อ้ายเข้ามDามานั่งสบตาใกล้ ๆC#mมาเว้ากับน้อDงบอกกันแหน่ว่ามักหลC#mายน้อDงพร้อมสิเปิดใจแล้วอ้ายพร้อEมบ่..

* | ** |

A C#m | F#m E |D C#m | Bm E |
A C#m | F#m E |D C#m | Bm E | E |

ได้Aเห็นเจ้าบ่ดน ใจอ้ายสับสC#mนและหวั่นไหวโอ้F#mยอ้ายมักเจ้าหลาย ถืกใจคักแหEน่บ่เคยพ้ออยาDกเป็นแฟนเจ้า พอสิเป็C#mนไปได้บ่อ้ายขBmอ..จีบเจ้าแหน่เด้อผู้Eสาว..

* | ** |

สัญญาว่าสิฮัDก สิบ่มีวันจืดจาC#mหัวใจของอ้าBmยให้เจ้าแค่เพีEยง..ผู้Aเดียว

F#m E | D C#m | Bm E | E | A |

A C#m | F#m E |D E | A | A |คอร์ดเพลง คบกับอ้ายบ่ มอส ณัฏฐพัฒน์ (สาคู) Ft. กิมกลอย ไหทองคำ

เนื้อเพลง คบกับอ้ายบ่ มอส ณัฏฐพัฒน์ (สาคู) Ft. กิมกลอย ไหทองคำ คบกับอ้ายบ่ แต่อ้ายบ่หล่อปานใด๋ คบกับอ้ายบ่ เดี๋ยวอ้ายสิคอยเอาใจ น้องอยากได้อีหยัง น้องอยากกินอีหยัง อ้ายสิจัดให้ถืกใจน้องนาง อ้ายนี้เป็นผู้บ่าวบ้านๆ คนหนึ่ง มีบุญได้พ้อพบเจอคนงาม คือเจ้า โตของอ้ายกะยังทันบ่มี แฟนกับเขา ที่เจอเจ้ายอมรับเลยว่าอยากเหมา ทั้งหัวใจ แค่เพียงแรกเจอบอกเลยว่าเธอนั้นใช่ อยากหย่างไปหา อยากไปสบตาใกล้ๆแล้วบอกว่ามักเจ้าหลาย คบกับอ้ายได้บ่ คบกับอ้ายบ่ แต่อ้ายบ่หล่อสู้ไผ แต่ในหัวใจฮักเจ้าอีหลีเด้อนาง สัญญาว่าสิฮัก สิบ่มีวันจืดจาง หัวใจของอ้ายให้เจ้าแค่เพียง ผู้เดียว น้องกะยังทันบ่มี แฟนเด้อ้าย ยังบ่มีไผเข้ามาอยู่ในใจ ของน้อง คันว่าอ้ายอยากดูแลอยากเป็น เจ้าของ โตน้องกะยินดีเสมอ เด้ออ้าย แค่อ้ายเข้ามามานั่งสบตาใกล้ ๆ มาเว้ากับน้องบอกกันแหน่ว่ามักหลาย น้องพร้อมสิเปิดใจแล้วอ้ายพร้อมบ่ ได้เห็นเจ้าบ่ดน ใจอ้ายสับสนและหวั่นไหว โอ้ยอ้ายมักเจ้าหลาย ถืกใจคักแหน่บ่เคยพ้อ อยากเป็นแฟนเจ้า พอสิเป็นไปได้บ่ อ้ายขอ จีบเจ้าแหน่เด้อผู้สาว สัญญาว่าสิฮัก สิบ่มีวันจืดจาง หัวใจของอ้ายให้เจ้าแค่เพียง ผู้เดียว