ตีนที่มองไม่เห็น

 วงนั่งเล่น สาธิต กาลวันตวานิช สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตีนที่มองไม่เห็น วงนั่งเล่น x สาธิต กาลวันตวานิช

E A | G#m A |

วันนั้Eน..ฉันยืนAอยู่บนปากเหG#mมีแม่น้ำสAายหนึ่งที่เชี่ยวF#mกรากลึAกลงไปในซอกBผา

อยู่ดี ๆE มีตีนAที่มองไม่เห็G#mถีบฉันAจนต้องกระเด็F#mตกลงไปAในสายน้ำBที่ไหลบ่า

E A | G#m A |

Aม.. ไม่จG#mม.. ไม่มีเวลาF#mให้มัวระทมใด ๆAตาAย.. ไม่ตาG#mย.. ยังไงยังไF#mงต้องตะกายให้ถึงBฝั่ง

และแล้Aวก็ได้รู้G#m ถ้ามนุษF#mย์ไม่ยอมสิ้นหวัEอาจจะมีAรางวัG#mล..จากฟ้F#mาเบื้องบนแด่คนที่ไม่ยอมแพ้B

ถ้าไม่มีวันนั้Aน คงไม่มีวันนี้G#mไม่มีเสี้ยวนาทีF#m..ให้จดจำAmอย่างภาคภูมิใEจะเดินG#ก้าวไปช้า ๆA จ้องตากับปัญหG#mาไม่หวั่นไหวใช้F#mชีวิตต่อไป.. Am    อย่างเข้าใจและยอมรับมัน

A B C#m B/D# | A E A E |

วันนี้E..ฉันยืนAอยู่บนฝั่งนี้G#mมองกลับไปAดูสายน้ำเชี่F#mยวที่ฉันAได้ว่ายข้ามมBอยากขอบคุEณ ขอบคุณตีนAที่มองไม่เห็G#mที่ถีบฉันAจนต้องกระเด็F#mให้ได้เห็Aนว่าชีวิตBช่างมีค่E

C#m G#m | A F#m |A B | E |

* | ** | *** |

A B C#m B/D# | A E A E |คอร์ดเพลง ตีนที่มองไม่เห็น วงนั่งเล่น x สาธิต กาลวันตวานิช

เนื้อเพลง ตีนที่มองไม่เห็น วงนั่งเล่น x สาธิต กาลวันตวานิช วันนั้น ฉันยืนอยู่บนปากเหว มีแม่น้ำสายหนึ่งที่เชี่ยวกราก ลึกลงไปในซอกผา อยู่ดีๆมีตีนที่มองไม่เห็น ถีบฉันจนต้องกระเด็น ตกลงไปในสายน้ำที่ไหลบ่า จม ไม่จม ไม่มีเวลาให้มัวระทมใดๆตาย ไม่ตาย ยังไงยังไงต้องตะกายให้ถึงฝั่ง และแล้วก็ได้รู้ ถ้ามนุษย์ไม่ยอมสิ้นหวัง อาจจะมีรางวัล จากฟ้าเบื้องบน แด่คนที่ไม่ยอมแพ้ ถ้าไม่มีวันนั้น คงไม่มีวันนี้ ไม่มีเสี้ยวนาที ให้จดจำอย่างภาคภูมิใจ จะเดินก้าวไปช้าๆจ้องตากับปัญหาไม่หวั่นไหว ใช้ชีวิตต่อไป อย่างเข้าใจและยอมรับมัน วันนี้ ฉันยืนอยู่บนฝั่งนี้ มองกลับไปดูสายน้ำเชี่ยว ที่ฉันได้ว่ายข้ามมา อยากขอบคุณ ขอบคุณตีนที่มองไม่เห็น ที่ถีบฉันจนต้องกระเด็น ให้ได้เห็นว่าชีวิตช่างมีค่า


61 ปี ผ่านวิกฤตมาเกินกว่า 10 รอบ และคงไม่ต้องถามว่า มันจะมีอีกไหม? แน่นอนว่ามี ความอดทน ความพยายาม ล้มแล้วลุก อย่างรวดเร็ว ทำให้กล้ามเนื้อวันนี้แข็งแรง และพร้อมรอวิกฤตต่อไป ไม่ว่าจะมาหรือไม่