ชีวิตน้องไปแต่ท่งนา

 เนส พรอำนาจ ลูกทุ่ง อีสาน คนโสด
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ชีวิตน้องไปแต่ท่งนา เนส พรอำนาจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ย นราเรียบเรียง: วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียงสังกัดค่าย: สินธุ์ทรัพย์ เรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0989144226

G | Em |C | D |G | Em |C | D |

 G  เป็นคนธรรมดาย่างขี้ดิน Em  เป็นคนหากินเช้าคํ่า C  เป็นคนตากแดดผิวดำ D  ปากกะกํ่าอํ่าหลํ่า กินมันหมก

 G  อิพ่อ อิแม่ ของน้องกะบ่ได้รวย Em  อาชีพอยู่เฮือน กะ เลี้ยงงัว เลี้ยงควาย C  บ่มีปัญญาไปเลี้ยงอ้ายดอกน้องบ่ได้รวย D  ลำพังชีวิตของน้องตอนนี้ยังเอาโตบ่รอดGอยู่  D

ชีวิตของอ้าCย หย่างเข้าห้างไปตากแอDร์น้องนี้ปั้นคันแBmท หลกหญ้าข้าวอยู่เบิ่ดปีEmชีวิตDของอ้ายCนั้นดี.. มันแตกต่างกับน้องหลDาย..

ชีวิตน้องไปแต่ท่งGนา ละไปหาค้องกะปอมก่Emไปหาใส่เบ็ดละไปหาจับปลCา อ้ายจ๋าคงบ่มามัDอ้ายชีวิตน้องบ่ได้หรูGหราน้องกินบ่เป็นละพิชช่งพิชซ่Emน้องกินเป็นแต่หมกขี้ปลCชีวิตของน้องมันกะพอกํ่าก่D

ตื่นเช้าขึ้นมากะเอางัวลงGท่งสิมีผุ้บ่าวอยู่ไสมาหลงEmมักแนมเบิ่งเจ้าของผุ้ฮ้ายบักคัCสิมีผู้บ่าวอยู่ไสมาสนDใจ(เกิดมาผู้ฮ้ายต้องขอGอภัย)  D

 G  ถึงน้องผู้ฮ้ายกะมีหัวใจบ่คิดสิถิ่มสิป๋า Em  ถ้าอ้ายจ๋าอยากได้อิหยังน้องนี้กะยอมไปหา C  เอาข้าวไปขาย เอานาไปจำ อิพ่ออิแม่กะว่า D  กะซางดอกหว้า เกิดมาชาติเดียวขอให้ได้อ้ายมา

 G  มีลูกมีเต้านำกันจั๊กสามสี่คนน้องวากำลังดี Em   ถ้าเป็นไปได้น้องว่าสองเฮา เอาหัวปีท้ายปีC   น้องกะเว้าสื่อ ๆ ดอกละผู้อ้ายคนดีD   บ่มีผู้บ่งผู้บ่าวมาแนมดอกคนคือน้องนี้

G | Em |C | D |

* | ** | *** | ** | *** |

G | Em |C | D |G |คอร์ดเพลง ชีวิตน้องไปแต่ท่งนา เนส พรอำนาจ

เนื้อเพลง ชีวิตน้องไปแต่ท่งนา เนส พรอำนาจ เป็นคนธรรมดาย่างขี้ดิน เป็นคนหากินเช้าคํ่า เป็นคนตากแดดผิวดำ ปากกะกํ่าอํ่าหลํ่า กินมันหมก อิพ่อ อิแม่ ของน้องกะบ่ได้รวย อาชีพอยู่เฮือน กะ เลี้ยงงัว เลี้ยงควาย บ่มีปัญญาไปเลี้ยงอ้ายดอกน้องบ่ได้รวย ลำพังชีวิตของน้องตอนนี้ยังเอาโตบ่รอดอยู่ ชีวิตของอ้าย หย่างเข้าห้างไปตากแอร์ น้องนี้ปั้นคันแท หลกหญ้าข้าวอยู่เบิ่ดปี ชีวิตของอ้ายนั้นดี มันแตกต่างกับน้องหลาย ชีวิตน้องไปแต่ท่งนา ละไปหาค้องกะปอมก่า ไปหาใส่เบ็ดละไปหาจับปลา อ้ายจ๋าคงบ่มามัก อ้ายชีวิตน้องบ่ได้หรูหรา น้องกินบ่เป็นละพิชช่งพิชซ่า น้องกินเป็นแต่หมกขี้ปลา ชีวิตของน้องมันกะพอกํ่าก่า ตื่นเช้าขึ้นมากะเอางัวลงท่ง สิมีผุ้บ่าวอยู่ไสมาหลงมัก แนมเบิ่งเจ้าของผุ้ฮ้ายบักคัก สิมีผู้บ่าวอยู่ไสมาสนใจ (เกิดมาผู้ฮ้ายต้องขออภัย) ถึงน้องผู้ฮ้ายกะมีหัวใจบ่คิดสิถิ่มสิป๋า ถ้าอ้ายจ๋าอยากได้อิหยังน้องนี้กะยอมไปหา เอาข้าวไปขาย เอานาไปจำ อิพ่ออิแม่กะว่า กะซางดอกหว้า เกิดมาชาติเดียวขอให้ได้อ้ายมา มีลูกมีเต้านำกันจั๊กสามสี่คนน้องวากำลังดี ถ้าเป็นไปได้น้องว่าสองเฮา เอาหัวปีท้ายปี น้องกะเว้าสื่อๆดอกละผู้อ้ายคนดี บ่มีผู้บ่งผู้บ่าวมาแนมดอกคนคือน้องนี้