คืนโสด

 วงนิว สตริง ใต้ คนโสด
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คืนโสด วงนิว (New) Smart Life Music
เนื้อร้อง/ทำนอง: กษิฐศักดิ์ หนูวงค์เรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: Smart Life Music (สมาร์ท ไลฟ์ มิวสิค), TMG RECORDติดต่องานแสดง: 0810826999

ในคืนที่ไฟAmลาง ๆ ในคืนที่ฉัEmนนั้นโสดถ้าเธอยังโสCด โสด โสด แล้วเราไปต่อBกันไหม

Em | Em |Em | D |

Em | Em |B | D |

เธEmอมีแฟนแล้วหม้าย เธEmอมีแฟนแล้วหม้ายถ้Emาเธอไม่มีใคร ฉันนั้นDอยากจองถ้Emาเธอยังไม่มี..ใคEmรมาตีตราจองก็Emแค่อยากชวนน้อง จองน้อDงในคืนนี้

** |

โอ๊Emย เราไปโอ๊ย เราไปโอ๊Bmย ให้มันสนุกในค่ำคืนAmที่มันสุด ๆ DสนุกไGโอ๊Emย เราไปโอ๊ย เราไปโอ๊Bmย ถ้าเธอมีใจต่อจากนี้Am ถ้าเรามีใจD ค่อยว่าGกันโอ๊Emย เราไปโอ๊ย เราไปโอ๊Bmย ให้มันสนุกในค่ำคืนAmที่มันดึก ๆ ..Dให้คลายเหงาหัวใจ

Em | Em |Em | D |

* | ** | *** |

Em | Em |Em | D |

Em | Em |C | C |Em | Em |C | D |

** | *** |

Em | D |

อ๊ะEm | Dอาว..โอ๊Em | Dะโอ..อ๊ะอาว..

Em | Em |Em | D |Em |คอร์ดเพลง คืนโสด วงนิว (New) Smart Life Music

เนื้อเพลง คืนโสด วงนิว (New) Smart Life Music ในคืนที่ไฟลางๆในคืนที่ฉันนั้นโสด ถ้าเธอยังโสด โสด โสด แล้วเราไปต่อกันไหม เธอมีแฟนแล้วหม้าย เธอมีแฟนแล้วหม้าย ถ้าเธอไม่มีใคร ฉันนั้นอยากจอง ถ้าเธอยังไม่มี ใครมาตีตราจอง ก็แค่อยากชวนน้อง จองน้องในคืนนี้ โอ๊ย เราไปโอ๊ย เราไปโอ๊ย ให้มันสนุก ในค่ำคืนที่มันสุดๆสนุกไป โอ๊ย เราไปโอ๊ย เราไปโอ๊ย ถ้าเธอมีใจ ต่อจากนี้ ถ้าเรามีใจ ค่อยว่ากัน โอ๊ย เราไปโอ๊ย เราไปโอ๊ย ให้มันสนุก ในค่ำคืนที่มันดึกๆ ให้คลายเหงาหัวใจ อ๊ะอาว โอ๊ะโอ อ๊ะอาว