ขวยใจ

 นิล ไชยา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขวยใจ นิล ไชยา ศฤงคาร
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิล ไชยา ศฤงคารเรียบเรียง: ชัย สานุวัฒน์

C | Em |F | G |

ยังจดจำCวันเวลา ที่ผ่านมEmายังฝังใจมนติดFตรึงในหัวใจ..อยู่ทุกวัG

ไม่รู้Cเธอยังจำได้เลยหม้ายคำสัญญEmาก่อนเราจะจากกันว่าเธFอจะไม่แปรผัน ไม่ลืมกัGน เธอให้สัญญาไอ้ฉัCนก็ดีใจ ชื่นหัวใEmจเมื่อได้ยินคำเธอบอFกให้พี่รอถ่า จะหลบมGา อย่าได้ขวยใจ..G

จวAmนจะสิ้นปี ข่าวคนดีEmไม่เห็นมีมาพี่ก็ยัFง ตั้งหน้า ตั้งตา รอแต่น้GองมันขวยใจAmพรือโฉ้เหลือแหนเดือนสิบชิงแปEmดไม่เห็นหน้าน้องพี่หมาFยพี่ยังคอง..รอน้อGงจนถึงสงกรานต์..G

ไม่หลบมาหAmายังคอยถ่าดังคำสัญญEmาที่เคยให้ไว้ว่าเรียนจบFตอใด จะกลับมGาหากันหรือเธอเจอใคAmรที่ใหญ่หวามีเงินตรEmา ยศถาบรรดาศักดิ์พี่Fนั้นก็ยอมอกหัก หากว่าเธGอนั้นไปได้ดี..G

C | Em |F | G |
C | Em |F | G |

* | ** |

แคต่เธอนั้นบอC | Em | F | Gกมา..

อย่าให้ต้องขวยใCจ..คอร์ดเพลง ขวยใจ นิล ไชยา ศฤงคาร

เนื้อเพลง ขวยใจ นิล ไชยา ศฤงคาร ยังจดจำวันเวลา ที่ผ่านมายังฝังใจ มนติดตรึงในหัวใจ อยู่ทุกวัน ไม่รู้เธอยังจำได้เลยหม้าย คำสัญญาก่อนเราจะจากกัน ว่าเธอจะไม่แปรผัน ไม่ลืมกัน เธอให้สัญญา ไอ้ฉันก็ดีใจ ชื่นหัวใจเมื่อได้ยินคำ เธอบอกให้พี่รอถ่า จะหลบมา อย่าได้ขวยใจ จวนจะสิ้นปี ข่าวคนดีไม่เห็นมีมา พี่ก็ยัง ตั้งหน้า ตั้งตา รอแต่น้อง มันขวยใจพรือโฉ้เหลือแหน เดือนสิบชิงแปดไม่เห็นหน้าน้อง พี่หมายพี่ยังคอง รอน้องจนถึงสงกรานต์ ไม่หลบมาหายังคอยถ่า ดังคำสัญญาที่เคยให้ไว้ ว่าเรียนจบตอใด จะกลับมาหากัน หรือเธอเจอใครที่ใหญ่หวา มีเงินตรา ยศถาบรรดาศักดิ์ พี่นั้นก็ยอมอกหัก หากว่าเธอนั้นไปได้ดี แคต่เธอนั้นบอกมา อย่าให้ต้องขวยใจ