แฮชแท็กอ้ายเด้อ

 เนย นฤมล  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า  เหงา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แฮชแท็กอ้ายเด้อ เนย นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง: มะลิลาเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0878131877

เบิGดปัญญาอีหลี กะลืมอ้าBmยมันยากอีหลีน้องเฮ็ดเบิ่งCแล้วทุกวิธีจั่งใด๋Dกะบ่ลืมอ้ายคือเก่า

เพราะเฮ็ดได้แค่C..อย่างเดีDยวกะคือโพBmสต์ฮอดอ้ายยามใจEmเศร้าถึงส่อยบ่Amได้หลาย แต่กะพอBmบรรเทาให้ใจCบ่เจ็บ บ่เหงาตื่มกัD

สิ่งมีชีวิGต..ที่น้องยังคิดBmฮอดบ่เปลี่ยนEmใจกะDยังเป็นอ้าGย คนเคยบอกฮักกันในเมื่อDวานถึงในวันนี้Cน้องบ่มีสิทธิ์ สิได้ฟัBmงคำนั้Emกะบ่เป็นหยัAmง.. กะสิฮัCก หอมอ้ายอยู่ห่าง ๆD(แฮชแท็กอ้าGยเด้อ)

D |

ตัGดผมสั้นกะแล้ว เซาฟังเพลBmงอกหักกะแล้วไปหาเล่Cนนำหมู่กะแล้วกลับมาDกะคิดฮอดอ้ายคือเก่า

* | ** |

 Am  อยากให้นาฬิกา..หย่างคืนมBmามื้อเฮาฮักกัน   แต่Cกะได้แต่ฝัน สิเป็นไปDบ่ได้ โห..

G Bm | Em D |
G | D |C | Bm Em |Am | D |

** | ** |

C | D |G |คอร์ดเพลง แฮชแท็กอ้ายเด้อ เนย นฤมล

เนื้อเพลง แฮชแท็กอ้ายเด้อ เนย นฤมล เบิดปัญญาอีหลี กะลืมอ้ายมันยากอีหลี น้องเฮ็ดเบิ่งแล้วทุกวิธี จั่งใด๋กะบ่ลืมอ้ายคือเก่า เพราะเฮ็ดได้แค่ อย่างเดียว กะคือโพสต์ฮอดอ้ายยามใจเศร้า ถึงส่อยบ่ได้หลาย แต่กะพอบรรเทา ให้ใจบ่เจ็บ บ่เหงาตื่มกัน สิ่งมีชีวิต ที่น้องยังคิดฮอดบ่เปลี่ยนใจ กะยังเป็นอ้าย คนเคยบอกฮักกันในเมื่อวาน ถึงในวันนี้น้องบ่มีสิทธิ์ สิได้ฟังคำนั้น กะบ่เป็นหยัง กะสิฮัก หอมอ้ายอยู่ห่างๆ(แฮชแท็กอ้ายเด้อ) ตัดผมสั้นกะแล้ว เซาฟังเพลงอกหักกะแล้ว ไปหาเล่นนำหมู่กะแล้ว กลับมากะคิดฮอดอ้ายคือเก่า อยากให้นาฬิกา หย่างคืนมามื้อเฮาฮักกัน แต่กะได้แต่ฝัน สิเป็นไปบ่ได้ โห