เสียใจแต่บอกไม่ได้

 วงโอทู สตริง ใต้ เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสียใจแต่บอกไม่ได้ วงโอทู
เนื้อร้อง/ทำนอง: ดิว Anfieldเรียบเรียง: เสก ผานชื่นดนตรี: สัญญา อิทธิสันติดต่องานแสดง: 0872977039

ว่าฉันก็เสียDใจ แต่ทำไมF#mบอกใครไม่ได้Bmที่ต้องยิ้Aมเพราะกลัวจะร้องGไห้..F#m | Em A

D F#m | Bm A |G F#m | Em A |

 D  ฉันคิดว่าฉัF#mนนั้นคงทนBmไหว   ถ้าเธอทิ้งฉันGไป วันนั้นฉันคงยิ้มAได้ D  ชีวิตของฉัF#mนไม่เคยต้องการBmใคร   ไม่ว่าคำปลอบใจ.G.จากใคร Aๆ ก็ตาD

คนเข็มแข็Emงในวันนั้น กลับอ่อนแอลF#mงในวันนี้อยากระบาGยความช้ำที่มีAให้ใครได้Dฟังแต่ก็กลัEmวเขาจะล้อเลยทำเป็นฝืF#mนยิ้มไปให้พ้นBmวันเก็บน้ำตาGเหล่านั้น กลั้นมันไม่ให้ไหA

ว่าฉันก็เสียDใจ แต่ทำไมF#mบอกใครไม่ได้Bmที่ต้องยิ้Aมเพราะกลัวจะร้องGไห้..   F#mกลัวว่ามัEmนจะไหลผ่านตAร่องรอยของความDรัก..ทำคนดีF#mให้กลายเป็นคนBmบ้ามีสิ่งที่หวัAง แต่ก็พังในพริบGตา    F#mอยากจะระบาEmยออกมา..ว่าฉัAน(ก็เสียใจD)

A |

D F#m | Bm A |G F#m | Em A |
D F#m | Bm A |G F#m | Em A |

* | ** | ** |

อยากจะระบาEmยออกมา..ว่าฉัAนก็เสียใDจ..คอร์ดเพลง เสียใจแต่บอกไม่ได้ วงโอทู

เนื้อเพลง เสียใจแต่บอกไม่ได้ วงโอทู ว่าฉันก็เสียใจ แต่ทำไมบอกใครไม่ได้ ที่ต้องยิ้มเพราะกลัวจะร้องไห้ ฉันคิดว่าฉันนั้นคงทนไหว ถ้าเธอทิ้งฉันไป วันนั้นฉันคงยิ้มได้ ชีวิตของฉันไม่เคยต้องการใคร ไม่ว่าคำปลอบใจ จากใครๆก็ตาม คนเข็มแข็งในวันนั้น กลับอ่อนแอลงในวันนี้ อยากระบายความช้ำที่มีให้ใครได้ฟัง แต่ก็กลัวเขาจะล้อ เลยทำเป็นฝืนยิ้มไปให้พ้นวัน เก็บน้ำตาเหล่านั้น กลั้นมันไม่ให้ไหล ว่าฉันก็เสียใจ แต่ทำไมบอกใครไม่ได้ ที่ต้องยิ้มเพราะกลัวจะร้องไห้ กลัวว่ามันจะไหลผ่านตา ร่องรอยของความรัก ทำคนดีให้กลายเป็นคนบ้า มีสิ่งที่หวัง แต่ก็พังในพริบตา อยากจะระบายออกมา ว่าฉัน(ก็เสียใจ) อยากจะระบายออกมา ว่าฉันก็เสียใจ