แชทอำลา

 เจได๋ ออยเลอร์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แชทอำลา ออยเลอร์ X เจได๋
เนื้อร้อง/ทำนอง: พู่กัน สบัดเรียบเรียง: ออม กีต้าเหล็กติดต่องานแสดง: 0936145474, 0652594196

Gm | D# |A# | F | Gm |

Gm | D# |A# | F | F | Gm |

เพราะรักมันห่วยแตGmก จากคนมักง่าA#ย้อนหลงไว้ใจอ้าD#ย อ้ายกะเลยได้ใจA#คบหลายคนไปมั่D#วแจกฮักทั่วไปA#บ่ฮู้จักพCmอ ลื่นไหFล บ่ฮู้ศีล5Gm

พอแล้ว พอกันทีGm อยากไปไสกะไปA#ส่งในแชทไปให้D# อ่านเอาโลดสA#แค่ผู้ชายห่วย ๆD# บอกเลยว่าขอA#ลาบ่มีน้ำตCmา บ่แจกข้าวหFา ให้สิ้นเปลืA#อง

อยากจะทำD#อะไร เธอก็ทำFโลดสาบ่มีDmไผว่าอีกต่อGmไปสิลงD#นรก หรือสวรรค์ชั้นใด๋ อัญเชิFญ..

ส่งแชทอำลGmา และบอกเป็นคำสุดท้าD#ว่าเซกู้ดบายเด้ออ้าA#ย อ้ายสิไปทางใด๋กะเชิFบอกเลยบ่ได้วอรี่Gm ชีวิตข้างหน้าต้องเดิD#หากต้องเผชิA#ญชีวิตโสดกะส่าF(ฉันไม่ออนซอGmน)

อาวบัดนี่Gm ย้อนความเจ็บมันฝังใจจ่อล่ออาวบัดนี่ ย้อนความเจ็บมันฝังใจจ่อล่อเจ็บมาพอ บ่ต่อใจให้ละอ่วยใจคืนหาอ้ายฮู้บ่ว่าคนที่เจ็บเป็นฮ้ายเกือบสิตายละยามมีน้ำตาน้องขอบายละเอ่ยคำว่าลาเจ็บมาตั้งดน น้องพอแล้วบ่อยากเสียใจ..อีกต่อแล้ว

Gm | D# |Cm | D |

Gm | D# |Cm | D |

D# | F |Dm | Gm |
D# | F |Gm | F |

* | ** | ** | ** |คอร์ดเพลง แชทอำลา ออยเลอร์ X เจได๋

เนื้อเพลง แชทอำลา ออยเลอร์ X เจได๋ เพราะรักมันห่วยแตก จากคนมักง่าย ย้อนหลงไว้ใจอ้าย อ้ายกะเลยได้ใจ คบหลายคนไปมั่วแจกฮักทั่วไป บ่ฮู้จักพอ ลื่นไหล บ่ฮู้ศีล5 พอแล้ว พอกันที อยากไปไสกะไป ส่งในแชทไปให้ อ่านเอาโลดสา แค่ผู้ชายห่วยๆบอกเลยว่าขอลา บ่มีน้ำตา บ่แจกข้าวหา ให้สิ้นเปลือง อยากจะทำอะไร เธอก็ทำโลดสา บ่มีไผว่าอีกต่อไป สิลงนรก หรือสวรรค์ชั้นใด๋ อัญเชิญ ส่งแชทอำลา และบอกเป็นคำสุดท้าย ว่าเซกู้ดบายเด้ออ้าย อ้ายสิไปทางใด๋กะเชิญ บอกเลยบ่ได้วอรี่ ชีวิตข้างหน้าต้องเดิน หากต้องเผชิญชีวิตโสดกะส่าง (ฉันไม่ออนซอน) อาวบัดนี่ ย้อนความเจ็บมันฝังใจจ่อล่อ อาวบัดนี่ ย้อนความเจ็บมันฝังใจจ่อล่อ เจ็บมาพอ บ่ต่อใจให้ละอ่วยใจคืนหา อ้ายฮู้บ่ว่าคนที่เจ็บเป็นฮ้าย เกือบสิตายละยามมีน้ำตา น้องขอบายละเอ่ยคำว่าลา เจ็บมาตั้งดน น้องพอแล้ว บ่อยากเสียใจ อีกต่อแล้ว