อยากนอน (sleepy)

 ONEONE สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยากนอน ONEONE
เนื้อร้อง: JIRAYUS SUKKASAME, JINWARA PHORAKSAทำนอง: JIRAYUS SUKKASAMEเรียบเรียง: ONEONEดนตรี: PADA SETAPRAMโปรดิวเซอร์: CHODCHAPAK PHOLTHANACHODสังกัดค่าย: BOXX MUSICติดต่องานแสดง: 0624949583

F | Dm |Gm | C |
Am | D7 |Gm | C |

แค่อยากจะนอFน ไม่ต้องมาวุ่Dmนวายถ้าไม่รับสาGmย ไม่ตอบไลน์ ก็อย่ามาว่าCกันแค่อยากจะนอAmนอยู่เฉย ๆ อย่างนี้D7ทั้งวันคิดว่าสงสาGmรคนที่เหนื่อยมาหลายวัCฉันขอตัวไปนอF | C

ตื่นขึ้นมาตอนเช้Fาแทบลุกไม่ไหวติดอยู่บนถนAmนแทบไม่เคลื่อนไหวอยู่บนรถนาGmนจะหลับในเส้นทางก็อีกไกล โอ๊ยเพลีC

แดด ก็สุดจะร้อFน ทำอารมณ์เสียตาจะปิดอยู่แล้Amว I'm so งัวเงียก็สมองมันGmเริ่มอ่อนเพลียไม่ไหวที่จะเคลียร์ โอ๊ย โอC

อยากจะหลับตAmา มันอ่อนล้าD7เกินไปอยากทำอะไรGm ก็เหนื่อยไม่หายสัCกทีเริ่มทนไม่ไหAmว อยากปิดไฟ ยอมแพ้D7โดยดีคงมีสิ่งเดีGmยว สิ่งที่ดี Amทีร่างกาA#mยของฉันต้องกาC

* |

มันเหนื่Fอย มันเมื่อย มันง่วงมันปวดมันล้า แค่อยากจะนอนบางทีAmขี้เกียจมาก ๆ ไม่อยากทำไรแค่อยากจะนอนบางทีGmอากาศดี ๆ ฝนฟ้าเป็นใจ แค่อยากจะนอนไม่อยากรับรู้C ไม่อยากวุ่นวาย ไม่อยากเซ้าซี้แค่อยากจะนอน

อะไรFที่เขาว่าดีไม่สนตอนนี้ แค่อยากจะนอนขี้เกียAmจจะทำแล้วงานอยากกลับไปบ้านแค่อยากจะนอนเฮ้ยเพื่Gmอนไปเที่ยวกันปะเฮ้ยไม่ไป แค่อยากจะนอนได้โปรดอย่ามาCรบกวน อย่าส่งเสียงดัง

* |

F | Dm |Gm | C |
Am | D7 |Gm | C | C# |

แค่อยากจะนอF#น ไม่ต้องมาวุ่D#mนวายถ้าไม่รับสาG#mย ไม่ตอบไลน์ ก็อย่ามาว่าC#กันแค่อยากจะนอA#mนอยู่เฉย ๆ อย่างนี้D#7ทั้งวันคิดว่าสงสาG#mรคนที่เหนื่อยมาหลายวัC#

ฉันขอตัวไปนอF#น ไม่ต้องมาวุ่D#mนวายถ้าไม่รับสาG#mย ไม่ตอบไลน์ ก็อย่ามาว่าC#กันแค่อยากจะนอA#mนอยู่เฉย ๆ อย่างนี้D#7ทั้งวันคิดว่าสงสาG#mรคนที่เหนื่อยมาหลายวัC#ฉันขอตัวไปนอF# | C# | F#คอร์ดเพลง อยากนอน (sleepy) ONEONE

เนื้อเพลง อยากนอน ONEONE แค่อยากจะนอน ไม่ต้องมาวุ่นวาย ถ้าไม่รับสาย ไม่ตอบไลน์ ก็อย่ามาว่ากัน แค่อยากจะนอนอยู่เฉยๆอย่างนี้ทั้งวัน คิดว่าสงสารคนที่เหนื่อยมาหลายวัน ฉันขอตัวไปนอน ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแทบลุกไม่ไหว ติดอยู่บนถนนแทบไม่เคลื่อนไหว อยู่บนรถนานจะหลับใน เส้นทางก็อีกไกล โอ๊ยเพลีย แดด ก็สุดจะร้อน ทำอารมณ์เสีย ตาจะปิดอยู่แล้ว I'm so งัวเงีย ก็สมองมันเริ่มอ่อนเพลีย ไม่ไหวที่จะเคลียร์ โอ๊ย โอย อยากจะหลับตา มันอ่อนล้าเกินไป อยากทำอะไร ก็เหนื่อยไม่หายสักที เริ่มทนไม่ไหว อยากปิดไฟ ยอมแพ้โดยดี คงมีสิ่งเดียว สิ่งที่ดี ทีร่างกายของฉันต้องการ มันเหนื่อย มันเมื่อย มันง่วง มันปวดมันล้า แค่อยากจะนอน บางทีขี้เกียจมากๆไม่อยากทำไร แค่อยากจะนอน บางทีอากาศดีๆฝนฟ้าเป็นใจ แค่อยากจะนอน ไม่อยากรับรู้ ไม่อยากวุ่นวาย ไม่อยากเซ้าซี้ แค่อยากจะนอน อะไรที่เขาว่าดีไม่สนตอนนี้ แค่อยากจะนอน ขี้เกียจจะทำแล้วงานอยากกลับไปบ้าน แค่อยากจะนอน เฮ้ยเพื่อนไปเที่ยวกันปะ เฮ้ยไม่ไป แค่อยากจะนอน ได้โปรดอย่ามารบกวน อย่าส่งเสียงดัง แค่อยากจะนอน ไม่ต้องมาวุ่นวาย ถ้าไม่รับสาย ไม่ตอบไลน์ ก็อย่ามาว่ากัน แค่อยากจะนอนอยู่เฉยๆอย่างนี้ทั้งวัน คิดว่าสงสารคนที่เหนื่อยมาหลายวัน ฉันขอตัวไปนอน ไม่ต้องมาวุ่นวาย ถ้าไม่รับสาย ไม่ตอบไลน์ ก็อย่ามาว่ากัน แค่อยากจะนอนอยู่เฉยๆอย่างนี้ทั้งวัน คิดว่าสงสารคนที่เหนื่อยมาหลายวัน ฉันขอตัวไปนอน