คนจน

 วงพาโล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนจน วงพาโล PALO
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุวรรณ์ นาคบุตร (บอย พาโล)เรียบเรียง: BOYRECORD STUDIOสังกัดค่าย: ธารามีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ติดต่องานแสดง: 0884463399

Am | F |G | Am |

วันหนึ่Amงฉันได้รู้..ว่าฉันได้หมFดความหมายและคุณค่าคนไร้Gประโยชณ์ คนนอกสายตาฉันไม่หลงเหลืAmอในใจเธออีก

มันเจ็Amบเมื่อได้รู้..เพียงใครคนนั้นFได้เดินเข้ามามาแทนGความสุข มาแทนเวลามาแทนคุณค่Amาในคำว่าเรา

ขอให้เธFอเจอะคนที่ดีG คนทางนี้Emไม่มีอะไAmพร้อมยอมเจ็Fบ หากในหัวใจG ไม่มีฉันEอีกแล้ว

ฉันมันคนจน ๆF ที่โดนเธอทิ้Gฉันไม่มีในสิ่Emงที่เธอต้องกาAmแม้รักเธอยังไงFก็โดนประหาGในเมื่อเธอเลือAmกคนนั้นไปแล้ว

ฉันไม่มีความดีFที่เธอมองเห็Gฉันเป็นตัวอะไEmรที่เธอไม่เอAmฉันต้องยอมจำนFนปล่อยเธอให้เขGปิดฉากฉัAmนด้วยรอยน้ำตา

F | G | Em | Am |
F | G | Am | Am |

ไม่ใช่ฉันAmตรงนี้..และไม่ใช่ฉันFคนเดิมที่ผ่านมาจงลืGมเสียเถิด จงพูดคำลาจงปลุกให้ฉัAmนยอมรับความจริง

* | ** | *** |

F | G | Em | Am | F | G | Am | Am | ( x4 )
Am |คอร์ดเพลง คนจน วงพาโล PALO

เนื้อเพลง คนจน วงพาโล PALO วันหนึ่งฉันได้รู้ ว่าฉันได้หมดความหมายและคุณค่า คนไร้ประโยชณ์ คนนอกสายตา ฉันไม่หลงเหลือในใจเธออีก มันเจ็บเมื่อได้รู้ เพียงใครคนนั้นได้เดินเข้ามา มาแทนความสุข มาแทนเวลา มาแทนคุณค่าในคำว่าเรา ขอให้เธอเจอะคนที่ดี คนทางนี้ไม่มีอะไร พร้อมยอมเจ็บ หากในหัวใจ ไม่มีฉันอีกแล้ว ฉันมันคนจนๆที่โดนเธอทิ้ง ฉันไม่มีในสิ่งที่เธอต้องการ แม้รักเธอยังไงก็โดนประหาร ในเมื่อเธอเลือกคนนั้นไปแล้ว ฉันไม่มีความดีที่เธอมองเห็น ฉันเป็นตัวอะไรที่เธอไม่เอา ฉันต้องยอมจำนนปล่อยเธอให้เขา ปิดฉากฉันด้วยรอยน้ำตา ไม่ใช่ฉันตรงนี้ และไม่ใช่ฉันคนเดิมที่ผ่านมา จงลืมเสียเถิด จงพูดคำลา จงปลุกให้ฉันยอมรับความจริง