ฮักเบิ่ดอายุ

 แพมมี่ สุธิดา  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฮักเบิ่ดอายุ แพมมี่ สุธิดา เซิ้ง Music
เนื้อร้อง/ทำนอง: เดีรย์ สิทธิกาณต์เรียบเรียง: ธงชัย ถาวรโชติโปรดิวเซอร์: สุทธิรักษ์ เพ็งกลางสังกัดค่าย: เซิ้ง Music (เซิ้ง มิวสิค)ติดต่องานแสดง: 0984426915

Gm | F |D# | F |

ให้Gmไปเทียบกับเขา คงFสู้หยังบ่ได้ย้อนD#ว่าในหัวใจF..ของอ้ายบ่คือA#เก่าสิทุ่มเทD#ฮักให้ปานใด๋Fคงบ่อาจดึงใจDmให้อ้ายกลับคืGmต้องกลายเป็นคนCmอื่นเมื่ออ้ายลืFมคำหลังที่เอ่ยA#เว้า

ว่าหม่อมพี่ชาCmยสิบ่ผันFเปลี่ยนสิอยู่ในเกวีDmยนใจของน้Gmองว่าสิฮักD#เป็นคนสุดท้ายแล้วจั่งใด๋คือFเปลี่ยนใจ..

ย้อนฮักมันเบิ่ดอายุA# หรือว่าจั่งใDmด๋อ้ายจึงถิ่มน้องไGmป ไปมีผู้Dmใหม่ฮัD#กสิเป็นสิตาย กะบ่Dmได้ใจเหยียบฮัCmกเอาไว้กะบ่อยู่Fคนหนึ่งอยากสิรัD#ก อีกคนบ่อยากสิอยู่Dmให้จนเบิ่ดหัวใจD# แต่อ้ายกะแนมบ่ฮู้Dmอยากฮ้องไห้ดัง Cmๆ แต่บ่มีสิทธิ์หยัFกะพอA#สิฮู้.. (Gm) F

สิGmให้แข่งเฮ็ดหยัง จั่งใด๋Fกะเป็นคนแพ้เป็นแค่คนD#อ่อนแอในสาFยตาอ้าย กะแค่A#นั้นฮัD#กที่เคยหวานซึ้Fง มันถูกอ้ายดึDmงลงจากฝันGmมาให้น้อCmงลบลืมสัญญFา..สองเฮาที่เคยA#ฮักกัน

Gm F | D# A# |
Gm F | D# | F | F |

* | ** |

อยากฮ้องไห้ดัง Cmๆ แต่บ่มีสิทธิ์หยัFกะเข้าA#ใจอยู่..คอร์ดเพลง ฮักเบิดอายุ แพมมี่ สุธิดา เซิ้ง Music

เนื้อเพลง ฮักเบิ่ดอายุ แพมมี่ สุธิดา เซิ้ง Music ให้ไปเทียบกับเขา คงสู้หยังบ่ได้ ย้อนว่าในหัวใจ ของอ้ายบ่คือเก่า สิทุ่มเทฮักให้ปานใด๋ คงบ่อาจดึงใจให้อ้ายกลับคืน ต้องกลายเป็นคนอื่น เมื่ออ้ายลืมคำหลังที่เอ่ยเว้า ว่าหม่อมพี่ชายสิบ่ผันเปลี่ยน สิอยู่ในเกวียนใจของน้อง ว่าสิฮักเป็นคนสุดท้ายแล้วจั่งใด๋คือเปลี่ยนใจ ย้อนฮักมันเบิ่ดอายุ หรือว่าจั่งใด๋ อ้ายจึงถิ่มน้องไป ไปมีผู้ใหม่ ฮักสิเป็นสิตาย กะบ่ได้ใจ เหยียบฮักเอาไว้กะบ่อยู่ คนหนึ่งอยากสิรัก อีกคนบ่อยากสิอยู่ ให้จนเบิ่ดหัวใจ แต่อ้ายกะแนมบ่ฮู้ อยากฮ้องไห้ดังๆแต่บ่มีสิทธิ์หยัง กะพอสิฮู้ สิให้แข่งเฮ็ดหยัง จั่งใด๋กะเป็นคนแพ้ เป็นแค่คนอ่อนแอในสายตาอ้าย กะแค่นั้น ฮักที่เคยหวานซึ้ง มันถูกอ้ายดึงลงจากฝันมา ให้น้องลบลืมสัญญา สองเฮาที่เคยฮักกัน อยากฮ้องไห้ดังๆแต่บ่มีสิทธิ์หยัง กะเข้าใจอยู่