อกหักได้ไง (ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา)

 Pancake สตริง อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อกหักได้ไง(ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา) PANCAKE วงแพนเค้ก
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิ้งหน่อง PANCAKEเรียบเรียง: ครูโก, พีท PANCAKEติดต่องานแสดง: 0649909050

D#sus4 | D# |

อกหักได้ไงG# ไม่ได้เป็D#/GนอะไรกับเFm G#ขาแค่คนC#คุยไว้แก้Cmเหงา ดันคิดA#mมากเกินกว่านั้D#อกหักได้ไงG#..    ไม่D#/Gเคยเป็นอะไรFmกันคิดG#จริงจังไปเอC#ง..ทั้งนั้Cmไม่สำA#mคัญ อยากร้องD#ไห้ยังไม่มีG#สิทธิ์    (D#)

อกหักได้จั๋งใด๋G# บ่ได้เป็D#นอีหยังกับเขFmได้สิทG#ธิ์แค่คุยแก้เหC#งาแต่ว่าเฮD#า..คิดหลายกว่G#านั่นอกหักได้จั๋งใด๋Fm  บ่เคFยเป็นอีหยังกัA#mน้ำตาD#ที่ไหลมานั่G#ยังต้องกลั้D#น เพราะบ่มีG#สิทธิ์     D#

* | ** | * |

G# |คอร์ดเพลง อกหักได้ไง(ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา) PANCAKE วงแพนเค้ก

เนื้อเพลง อกหักได้ไง(ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา) PANCAKE วงแพนเค้ก อกหักได้ไง ไม่ได้เป็นอะไรกับเขา แค่คนคุยไว้แก้เหงา ดันคิดมากเกินกว่านั้น อกหักได้ไง ไม่เคยเป็นอะไรกัน คิดจริงจังไปเอง ทั้งนั้น ไม่สำคัญ อยากร้องไห้ยังไม่มีสิทธิ์ อกหักได้จั๋งใด๋ บ่ได้เป็นอีหยังกับเขา ได้สิทธิ์แค่คุยแก้เหงา แต่ว่าเฮา คิดหลายกว่านั่น อกหักได้จั๋งใด๋ บ่เคยเป็นอีหยังกัน น้ำตาที่ไหลมานั่น ยังต้องกลั้น เพราะบ่มีสิทธิ์