บ่แม่นเทวดา

 อ้ายเปเล่ Rolling Attack สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่แม่นเทวดา อ้ายเปเล่ x Rolling Attack
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุทธิรักษ์ เพ็งกลางเรียบเรียง: นันทพงศ์ สุริยฉายโปรดิวเซอร์: สุทธิรักษ์ เพ็งกลางสังกัดค่าย: เซิ้ง MUSiC (เซิ้ง มิวสิค)ติดต่องานแสดง: 0984426915

Em | D |

อ้าEmยมันบ่อินเตอร์ แต่ฮักเจ้Cาฮู้บ่ถึงรูปGบ่หล่อ แต่มันก็มีDหัวใจหลงฮัEmกผู้สาว ขาวสวCยบาดใจจักสิเฮ็ดGจังใด๋.. ให้ได้D..เจ้ามาครอง

Em | C |G | D |

คนEmอย่างอ้ายมันบ่มีปัญญาเทียบCนางฟ้าจั่งเจ้าคงสูงเกินไปบ่แมนเทGวดาอินเตอร์คือไผก็คงDต้องเจ็บใจ มันอยู่เบิ้ดปีมีEmแต่ใจ บ่มีเงินทองมากองไว้บ่มีรถเก๋งCคันใหญ่ จบนอกคือเขามีแต่มอGเตอร์ไซค์..ฮ่าง ๆ คันเก่าสิเอาD/F#อิหยังไปสู้

มันบ่แม่นเทEmวดาที่เหมาะสมCกับนางฟ้า.. G | Dอ้ายมันเป็นGแค่หมา..ที่แหงD/F#นมองไปวัน ๆได้แต่เห่Emาแต่หอน บ่มีสิทCธิ์อ้อนวอนมีเพียงเสียGงสะท้อน.. ว่าหมD/F#า..ก็อยู่ส่วนหมา

Em | C |G | D |

 Em  บ่อินเตอร์คือไผดอก C  กะคือจังที่เจ้าบอก G  ว่าอ้ายมันคนกระจอก D/F#  อยู่แต่คอกงัวคอกควย

 Em  บ่ได้รวยล้นฟ้า  C  เฮ็ดแต่ไฮ่แต่นา G  แต่อยากให้เจ้าฮู้ว่า หมD/F#าก็มีหัวใจ

* | ** |

ควาEmมจริงใจ สำหรับเจ้ามันคงสิกินบ่ได้บ่มีCแบ็งค์เทา ก็คงสิเอาอิหยังบ่ได้อ้ายกินGแต่เหล้าขาว ส่วนเขากินเรดไวน์แค่นี้D/F#ก็ฮู้ว่าเฮาต่างกันราวฟ้ากับเหวถึงอ้ายบ่แม่Emนคนเลว แต่เจ้าก็บ่รับพิจารณาคงได้Cแต่เพ้อ คงได้แต่ฝัน เพราะอ้ายบ่มีค่าบ่แม่นGเทวดา บ่คู่ควรกับนางฟ้าอ้ายเป็D/F#น..แค่หมาโตหนึ่(Em)ง..

Em | Em |Em | Em |

** | *** |คอร์ดเพลง บ่แม่นเทวดา อ้ายเปเล่ x Rolling Attack

เนื้อเพลง บ่แม่นเทวดา อ้ายเปเล่ x Rolling Attack อ้ายมันบ่อินเตอร์ แต่ฮักเจ้าฮู้บ่ ถึงรูปบ่หล่อ แต่มันก็มีหัวใจ หลงฮักผู้สาว ขาวสวยบาดใจ จักสิเฮ็ดจังใด๋ ให้ได้ เจ้ามาครอง คนอย่างอ้ายมันบ่มีปัญญา เทียบนางฟ้าจั่งเจ้าคงสูงเกินไป บ่แมนเทวดาอินเตอร์คือไผ ก็คงต้องเจ็บใจ มันอยู่เบิ้ดปี มีแต่ใจ บ่มีเงินทองมากองไว้ บ่มีรถเก๋งคันใหญ่ จบนอกคือเขา มีแต่มอเตอร์ไซค์ ฮ่างๆคันเก่า สิเอาอิหยังไปสู้ มันบ่แม่นเทวดา ที่เหมาะสมกับนางฟ้า อ้ายมันเป็นแค่หมา ที่แหงนมองไปวันๆได้แต่เห่าแต่หอน บ่มีสิทธิ์อ้อนวอน มีเพียงเสียงสะท้อน ว่าหมา ก็อยู่ส่วนหมา บ่อินเตอร์คือไผดอก กะคือจังที่เจ้าบอก ว่าอ้ายมันคนกระจอก อยู่แต่คอกงัวคอกควย บ่ได้รวยล้นฟ้า เฮ็ดแต่ไฮ่แต่นา แต่อยากให้เจ้าฮู้ว่า หมาก็มีหัวใจ ความจริงใจ สำหรับเจ้ามันคงสิกินบ่ได้ บ่มีแบ็งค์เทา ก็คงสิเอาอิหยังบ่ได้ อ้ายกินแต่เหล้าขาว ส่วนเขากินเรดไวน์ แค่นี้ก็ฮู้ว่าเฮาต่างกันราวฟ้ากับเหว ถึงอ้ายบ่แม่นคนเลว แต่เจ้าก็บ่รับพิจารณา คงได้แต่เพ้อ คงได้แต่ฝัน เพราะอ้ายบ่มีค่า บ่แม่นเทวดา บ่คู่ควรกับนางฟ้า อ้ายเป็น แค่หมาโตหนึ่ง