เพลงคิดถึง (Ost.บังเอิญรัก 2)

 สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพลงคิดถึง เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุดเขต จึงเจริญเรียบเรียง: ศุภกิจ ฟองธนกิจ

เพลงนี้มันควรจะเป็นเพลAงรักเพลงนี้มันควรจะเป็นเพC#mลงที่ฉันเขียนให้จบแต่ฉันยิ่งเขียนยิ่งลบD กับเนื้อเพลงที่ไม่ครDmและไม่รู้Bmจะลงท้ายมันยังไงE

ในท่วงทำนองอยากให้เธอร้Aองมีเครื่องดนตรีที่เป็นฉัC#mนและเธอเล่นด้วยกันแต่ฉันทำได้แค่ฝันD เพราะเรื่องจริงคือเธอนั้DmจากฉัBmนไปแสนไกE

กลับมาได้แล้F#mว ฉันคิดC#mถึงเธอเฝ้ารอBmวันที่จะเจE

ส่งเพลงนี้ให้เธAเพลEmงแห่งความคิดถึAงในวันเก่DเพลDmงที่ยังขาดหายในเรื่องราC#mและมีเพียงเธอเท่านั้F#mน..ที่จะเติBmมส่วนที่หายไEหากว่าเธอได้ฟัAง และEmยังจำความรักAของเราได้DวอDmนให้เธอกลับมาได้ไหC#mมาช่วยกันเขียนเพลงนี้F#m | Bm..ให้กลาEยเป็นเพลงรักของเร(A)

มองภาพของเธอและยังคงAยิ้มยังแว่วได้ยินคำ ๆ นั้C#mนที่เธอเคยบอกคำรักที่เป็นคำร้องD ลึกซึ้งในท่วงทำนอง  Dmก้องเป็นเสีBmยงที่ดังให้หัวใจE

* | ** |

A | Em A |D | Dm |
C#m | F#m | Bm | E |

** |คอร์ดเพลง เพลงคิดถึง เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร

เนื้อเพลง เพลงคิดถึง เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร เพลงนี้มันควรจะเป็นเพลงรัก เพลงนี้มันควรจะเป็นเพลงที่ฉันเขียนให้จบ แต่ฉันยิ่งเขียนยิ่งลบ กับเนื้อเพลงที่ไม่ครบ และไม่รู้จะลงท้ายมันยังไง ในท่วงทำนองอยากให้เธอร้อง มีเครื่องดนตรีที่เป็นฉันและเธอเล่นด้วยกัน แต่ฉันทำได้แค่ฝัน เพราะเรื่องจริงคือเธอนั้น จากฉันไปแสนไกล กลับมาได้แล้ว ฉันคิดถึงเธอ เฝ้ารอวันที่จะเจอ ส่งเพลงนี้ให้เธอ เพลงแห่งความคิดถึงในวันเก่า เพลงที่ยังขาดหายในเรื่องราว และมีเพียงเธอเท่านั้น ที่จะเติมส่วนที่หายไป หากว่าเธอได้ฟัง และยังจำความรักของเราได้ วอนให้เธอกลับมาได้ไหม มาช่วยกันเขียนเพลงนี้ ให้กลายเป็นเพลงรักของเรา มองภาพของเธอและยังคงยิ้ม ยังแว่วได้ยินคำๆนั้นที่เธอเคยบอก คำรักที่เป็นคำร้อง ลึกซึ้งในท่วงทำนอง ก้องเป็นเสียงที่ดังให้หัวใจ