เสียเจ้ามื้อเค้าท์ดาวน์

 เพชร สหรัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสียเจ้ามื้อเค้าท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง: Em OT Studioดนตรี: เธค คอนสารสังกัดค่าย: นัวร์ มิวสิค

Am | F |G | Am |

นั่งอยู่ซื่อ ๆAm น้ำตากะไหล..ใส่มื้อEmส่งท้ายปีเก่าDmนที่เป็นแฟนเฮGา มื้อนี้เขEmาไปกับคนใหAmม่สัญญาใAmจสิไปส่งท้ายปีเก่าสองเฮEmาสิไปเคาท์ดาวน์มื้อนี้Dmคำสัญญาเฮา เจ้าเอาเขาGเข้ามาแทรกAmใจ

น้ำตาไหFล เจ้าสิไปเคาท์ดาวGน์กับเขาทั้งAmคืนเราได้แค่ยืFน ยืนมอGงทั้งสองเคาท์Cดาวน์เจ็Fบ..ส่ำใด๋G สิปวดตับEm ปวดใต้ กะต้อAmงทนเอาฝืFนยืนทนเคาท์ดาวGน์..คนAmเดียว

เสียเจ้Fาตอนเคาท์ดาวGน์เมื่อเธอเลือกเขEmาจูงเข้ามาแทนหัวใจAmกันเจ็บแหFน่กะส่างหัวมัGน ฝันสลายตอนปลาCยปีเจ้Fาเคาท์ดาวน์กับเขGทางนี้นั่งกอดEmขวดเหล้า เคล้าน้ำตAmาคนดีจบFละเนาะส่ำนี้G.. สวัสดีปี(Am)ใหม่

Am G | F |Am G | F G |

* | ** | *** | *** |

Am | F |G | C |คอร์ดเพลง เสียเจ้ามื้อเค้าท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเค้าท์ดาวน์ เพชร สหรัตน์ นั่งอยู่ซื่อๆน้ำตากะไหล ใส่มื้อส่งท้ายปีเก่า คนที่เป็นแฟนเฮา มื้อนี้เขาไปกับคนใหม่ สัญญาใจสิไปส่งท้ายปีเก่า สองเฮาสิไปเคาท์ดาวน์ มื้อนี้คำสัญญาเฮา เจ้าเอาเขาเข้ามาแทรกใจ น้ำตาไหล เจ้าสิไปเคาท์ดาวน์กับเขาทั้งคืน เราได้แค่ยืน ยืนมองทั้งสองเคาท์ดาวน์ เจ็บ ส่ำใด๋ สิปวดตับ ปวดใต้ กะต้องทนเอา ฝืนยืนทนเคาท์ดาวน์ คนเดียว เสียเจ้าตอนเคาท์ดาวน์ เมื่อเธอเลือกเขาจูงเข้ามาแทนหัวใจกัน เจ็บแหน่กะส่างหัวมัน ฝันสลายตอนปลายปี เจ้าเคาท์ดาวน์กับเขา ทางนี้นั่งกอดขวดเหล้า เคล้าน้ำตาคนดี จบละเนาะส่ำนี้ สวัสดีปีใหม่