จ๋องแจ๋ง

 ปู่จ๋าน ลองไมค์ แร็พ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จ๋องแจ๋ง PMC ปู่จ๋าน ลองไมค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พิษณุ บุญยืน (PMC)ดนตรี: บีอาร์บีท (BRBEAT)

Gm D# | Gm D# |Gm D# | Gm D# |
Gm D# | Gm D# |Gm D# | Gm D# |

 Gm  จ๋องแจ๋ง จ๋องแจ๋D#ง ก็แมร่งจ๋องแจ๋ง Gm  จ๋องแจ๋ง จ๋องแจ๋D#ง เขาบอกกูจ๋องแจ๋ง Gm  จ๋องแจ๋ง จ๋องแจ๋D#ง สไตล์กูจ๋องแจ๋ง Gm  จ๋องแจ๋ง จ๋องแจ๋D#ง แต่ไม่ก๋องแก๋ง

* |

ตัGmงค์กูมีซื้อไวน์ แต่กูแมร่งชอบD#แดกยาดองบ้Gmานมีสระว่ายน้ำ แต่กูแมร่งชอบโD#ดดน้ำคลองที่กูGmน่ะไม่ใส่เพชร เพราะว่าส่วนตัวD#กูชอบทองชีวิGmตกูดี้ดี แดกหนังควายจี่D#บวกกับเหล้าตอง

เข็Gmมขัด LV กูก็มีD# กูก็มีแต่กูชอGmบเชือกฟางรัดติ้D#วมันก็พริ้วดีรอGmงเท้าดี ๆ กูก็มีD# กูก็มีแต่กูชอGmบช้างดาวเพราะนุ่มเบD#าและสบายดี

 Gm  เบนซ์ก็มีD#แต่ขับแต่ฟีโน่ Gm  มีไอโฟD#นแต่กูใช้วีโว่ Gm  ประหยัดน้ำมันD#กูใช้อีโค่   ไม่Gmมีอีโก้ กูแดกD#ลาบสับด้วยอีโต้

 Gm  แล้วแต่D#กูมันมีสไตล์ Gm  สบาย ๆD# กูแดกแต่ลาบควาย Gm  กับแกล้D#มกูมีมากมายมาย   นั่Gmงแดกเหล้าขาวกับสาวD# ๆ ที่อยู่ข้างกาย

* | * |

ตีกอGmล์ฟ กูไม่เคยตี แต่กูชอบไปD#ตีไก่แบบิGm กูไม่รู้จัก แต่มีพระเครื่อD#งองค์ใหญ่กูGmนั้นมีสไตล์และกูว่างD#เมื่อไรจับเสีGmยมขุดหน่ออยู่ที่ใต้D#ต้นไผ่

กรGmะเป๋า GC กูก็มีD#แต่ชอบสะพายย่ามGmนมันมีสไตล์ แบบสไตล์D# แบบว่าดายหญ้าฟัGmงสุรพลกูฟังปนD#ไปกับไทก้าJGmBL กูมีแต่ฟังดนตรีD#มาจาก Aiwa

 Gm  กูแดกลาบดิบไD#ปเป็นอาหารหลัก Gm  กูชอบน้ำพริกD#และกูชอบผัก Gm  โอมากาเสะD#กูไม่ชอบจัด   แต่Gmแดกลูกหมู กูร้องอู้หูD# แบบว่าชอบ Sus

 Gm  คนบอD#กว่ากูมันก๋องแก๋ง Gm  บอกเลD#ยว่ากูมันของแข็ง Gm  สไตล์D#กูมันจ๋องแจ๋ง   แต่Gmมึงหง๋องแหง๋ง ต๋องแต๋D#ง กูว่าป๋องแป๋ง

* | * |

แดGmกวากิวก็ได้แต่กูชอบแดกD#ทอดไข่ไม่ชอGmบไปภัตตาคารแต่กูชอบไปD#ร้านลาบไก่วาฟเฟิGmลกูไม่เคยชิมแต่กูชอบกินD#ผักไผ่เด็กกรุGmงน่ะแดกปลาไหล กูชอบปลาช่อD#นตัวใหญ่

พูGmดถึง Rolex กูก็มีD# กูก็มีแต่กูชอGmบใส่ G-Shock เพราะมันทD#นและสบายดีปืGmนถูกกฎหมาย กูก็มีD# กูก็มีแต่กูใช้Gmหนังกะติ๊ก เพราะเสียงเงียD#บแถมประหยัดดี

 Gm  กูซื้อD#เพื่อเอาไว้ออกงาน Gm  บางอย่างเป็นรอยD#เพราะว่าบอบบาง Gm  ว่างมาD#กอยากกินลาบฟาน   เอGmาให้ขม ๆ ผสม ๆD# ตามที่ต้องการ

 Gm  Oh คนอย่างผมD#เขาเรียกว่าสายลาบ Gm  ก็อย่างที่เห็D#น ไม่แค่ฉายภาพ Gm  แดกดิบD#ไปตั้งหลายคราบ   มิตGmรสหายทราบ ว่าร้อนท้อD#งอุ้ยวูบวาบ

* | * |คอร์ดเพลง จ๋องแจ๋ง PMC ปู่จ๋าน ลองไมค์

เนื้อเพลง จ๋องแจ๋ง PMC ปู่จ๋าน ลองไมค์ จ๋องแจ๋ง จ๋องแจ๋ง ก็แมร่งจ๋องแจ๋ง จ๋องแจ๋ง จ๋องแจ๋ง เขาบอกกูจ๋องแจ๋ง จ๋องแจ๋ง จ๋องแจ๋ง สไตล์กูจ๋องแจ๋ง จ๋องแจ๋ง จ๋องแจ๋ง แต่ไม่ก๋องแก๋ง ตังค์กูมีซื้อไวน์ แต่กูแมร่งชอบแดกยาดอง บ้านมีสระว่ายน้ำ แต่กูแมร่งชอบโดดน้ำคลอง ที่กูน่ะไม่ใส่เพชร เพราะว่าส่วนตัวกูชอบทอง ชีวิตกูดี้ดี แดกหนังควายจี่บวกกับเหล้าตอง เข็มขัด LV กูก็มี กูก็มี แต่กูชอบเชือกฟางรัดติ้วมันก็พริ้วดี รองเท้าดีๆกูก็มี กูก็มี แต่กูชอบช้างดาวเพราะนุ่มเบาและสบายดี เบนซ์ก็มีแต่ขับแต่ฟีโน่ มีไอโฟนแต่กูใช้วีโว่ ประหยัดน้ำมันกูใช้อีโค่ ไม่มีอีโก้ กูแดกลาบสับด้วยอีโต้ แล้วแต่กูมันมีสไตล์ สบายๆกูแดกแต่ลาบควาย กับแกล้มกูมีมากมายมาย นั่งแดกเหล้าขาวกับสาวๆที่อยู่ข้างกาย ตีกอล์ฟ กูไม่เคยตี แต่กูชอบไปตีไก่ แบบิ กูไม่รู้จัก แต่มีพระเครื่ององค์ใหญ่ กูนั้นมีสไตล์และกูว่างเมื่อไร จับเสียมขุดหน่ออยู่ที่ใต้ต้นไผ่ กระเป๋า GC กูก็มีแต่ชอบสะพายย่าม คนมันมีสไตล์ แบบสไตล์ แบบว่าดายหญ้า ฟังสุรพลกูฟังปนไปกับไทก้า JBL กูมีแต่ฟังดนตรีมาจาก Aiwa กูแดกลาบดิบไปเป็นอาหารหลัก กูชอบน้ำพริกและกูชอบผัก โอมากาเสะกูไม่ชอบจัด แต่แดกลูกหมู กูร้องอู้หู แบบว่าชอบ Sus คนบอกว่ากูมันก๋องแก๋ง บอกเลยว่ากูมันของแข็ง สไตล์กูมันจ๋องแจ๋ง แต่มึงหง๋องแหง๋ง ต๋องแต๋ง กูว่าป๋องแป๋ง แดกวากิวก็ได้แต่กูชอบแดกทอดไข่ ไม่ชอบไปภัตตาคารแต่กูชอบไปร้านลาบไก่ วาฟเฟิลกูไม่เคยชิมแต่กูชอบกินผักไผ่ เด็กกรุงน่ะแดกปลาไหล กูชอบปลาช่อนตัวใหญ่ พูดถึง Rolex กูก็มี กูก็มี แต่กูชอบใส่ G-Shock เพราะมันทนและสบายดี ปืนถูกกฎหมาย กูก็มี กูก็มี แต่กูใช้หนังกะติ๊ก เพราะเสียงเงียบแถมประหยัดดี กูซื้อเพื่อเอาไว้ออกงาน บางอย่างเป็นรอยเพราะว่าบอบบาง ว่างมากอยากกินลาบฟาน เอาให้ขมๆผสมๆตามที่ต้องการ Oh คนอย่างผมเขาเรียกว่าสายลาบ ก็อย่างที่เห็น ไม่แค่ฉายภาพ แดกดิบไปตั้งหลายคราบ มิตรสหายทราบ ว่าร้อนท้องอุ้ยวูบวาบ