ยังไงก็เจ็บ

 พ็อก บิ๊กอายส์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังไงก็เจ็บ พ็อก บิ๊กอายส์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: พ็อก บิ๊กอายส์สังกัดค่าย: Softmoon Musicติดต่องานแสดง: 0623849355

A# F/A |Gm |D# | F |

D# | Dm |C | F |

ไม่ต้องพูดA#อะไรกับฉันไม่ต้องบอDmกอะไรทั้งนั้นสิ่งที่Gmเธอเป็น ฉัFนก็พอจะเข้าD#ใจไม่ต้องบอA#กว่าหมดรักกันอย่ามาซ้ำDmเติมกันได้ไหมถ้าในGmหัวใจ..ของเธอFไม่มีฉันแล้D#

อาจจะมีGmน้ำตา แต่มันคงไม่ถึงตDmายให้รักD#เธอไปหมดใจ แต่ใจเธCmอหมดรักกัF

จะไปก็ไปA# ยังไงก็เจ็บอยู่แล้Dmดื่มเหล้าเพียว ๆ ซักแก้Cว ก็คงจะลืมเธFไม่ต้องสนใจA#..ว่าใครจะเจ็บจะเพ้Dmว่าฉันจะคิดถึงเธCอ แค่คนเคยรักกัF(เธอจะสนใจทำไม(A#))

F# | C#maj7 |F# | F |

* | ** | *** | *** |

D# | Dm |C | F |F | A# |คอร์ดเพลง ยังไงก็เจ็บ พ็อก บิ๊กอายส์

เนื้อเพลง ยังไงก็เจ็บ พ็อก บิ๊กอายส์ ไม่ต้องพูดอะไรกับฉัน ไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้น สิ่งที่เธอเป็น ฉันก็พอจะเข้าใจ ไม่ต้องบอกว่าหมดรักกัน อย่ามาซ้ำเติมกันได้ไหม ถ้าในหัวใจ ของเธอไม่มีฉันแล้ว อาจจะมีน้ำตา แต่มันคงไม่ถึงตาย ให้รักเธอไปหมดใจ แต่ใจเธอหมดรักกัน จะไปก็ไป ยังไงก็เจ็บอยู่แล้ว ดื่มเหล้าเพียวๆซักแก้ว ก็คงจะลืมเธอ ไม่ต้องสนใจ ว่าใครจะเจ็บจะเพ้อ ว่าฉันจะคิดถึงเธอ แค่คนเคยรักกัน (เธอจะสนใจทำไม)