ทานตะวัน

 พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทานตะวัน พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ
เนื้อร้อง: เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ทำนอง: ธนิศ ศรีกลิ่นดี

D# Cm | Fm A# |A# D# | D# |

D# G# | D# Cm |Fm A# | D# D#7 |
G# D# | A# |D# A# | D# |

ตะวันส่องใสD# แดดฉายลงมG#า..ทาบทาทิวD# Cmทุ่งแผ่วลมผ่านโรFmย เหมือนโปรยกลิ่นปรุA#ดอกฟางหอมD#ลอย     D#7ดอกหญ้าดG#าว..วับวาวทางเกลื่FmอนเหมือนดังหยาดพลFm A#อยแตะนิด ต้องน้อD#ย ราวมณีร่วงพFmรู พลัดพรายลงดิA#

จะอยู่แดนไหD#น สุดฟ้าแสนไกG#ล คะนึงถึงD# Cmถิ่นด้าวแดนแผ่นดิFmน..ที่เราจากมA#า..เนิ่นนานแสนD#นาน     D#7ดอกหญ้างาG#ม งดงามดังก่อD#น หรือรอนร่วงFm A#รานแดดร้อนดินแล้D#ลมระงมแผ้วพาA#น บ้านนาป่าเขD#

D# G# | D# Cm |Fm A# | D# D#7 |
G# D# | Fm A# |D# A# | D# |

ทุ่มกาย ทุ่มใD#เข้าโหมแรงไฟG# หัวใจแรงD# Cmเร่ายิ่งสร้าง ยิ่งทำFm ระกําหนักเบA#า ดิ้นรนหนD#ทาง   D#7เจ้ามิ่งขวัG#ญ ยิ่งวันยิ่งเดืD#อน ยิ่งเลือนยิ่งFm A#รางทอดทิ้งทุ่งร้าD#วันและวันผ่านเลืFmอน เหมือนเดินทางไกA#

ตะวันส่องแสD#ง..สาดแสงลงมG#า..ทาบทาทางใD# Cmหม่ร่วมจิต ร่วมใFmก้าวไปก้าวไปA# ฝ่าภัยร้อยD#พัน    D#7มิ่งขวัญเอ๋G#ย หัวใจเรามั่D#น..เหมือนทานตะFm A#วันเฉิดแสงแรงฝัD#น..ราวระวีตะวัA#น..สีทองส่องใD#

เฉิดแสงแรงฝัD#น..ราวระวีตะวัA#น..สีทองส่องใD#

เฉิดแสงแรงฝัD#น..ราวระวีตะวัA#น..สีทองส่องใD#ส..คอร์ดเพลง ทานตะวัน พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

เนื้อเพลง ทานตะวัน พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ตะวันส่องใส แดดฉายลงมา ทาบทาทิวทุ่ง แผ่วลมผ่านโรย เหมือนโปรยกลิ่นปรุง ดอกฟางหอมลอย ดอกหญ้าดาว วับวาวทางเกลื่อน เหมือนดังหยาดพลอย แตะนิด ต้องน้อย ราวมณีร่วงพรู พลัดพรายลงดิน จะอยู่แดนไหน สุดฟ้าแสนไกล คะนึงถึงถิ่น ด้าวแดนแผ่นดิน ที่เราจากมา เนิ่นนานแสนนาน ดอกหญ้างาม งดงามดังก่อน หรือรอนร่วงราน แดดร้อนดินแล้ง ลมระงมแผ้วพาน บ้านนาป่าเขา ทุ่มกาย ทุ่มใจ เข้าโหมแรงไฟ หัวใจแรงเร่า ยิ่งสร้าง ยิ่งทำ ระกําหนักเบา ดิ้นรนหนทาง เจ้ามิ่งขวัญ ยิ่งวันยิ่งเดือน ยิ่งเลือนยิ่งราง ทอดทิ้งทุ่งร้าง วันและวันผ่านเลือน เหมือนเดินทางไกล ตะวันส่องแสง สาดแสงลงมา ทาบทาทางใหม่ ร่วมจิต ร่วมใจ ก้าวไปก้าวไป ฝ่าภัยร้อยพัน มิ่งขวัญเอ๋ย หัวใจเรามั่น เหมือนทานตะวัน เฉิดแสงแรงฝัน ราวระวีตะวัน สีทองส่องใส เฉิดแสงแรงฝัน ราวระวีตะวัน สีทองส่องใส เฉิดแสงแรงฝัน ราวระวีตะวัน สีทองส่องใส