ไม่พูดดีกว่า (Safezone)

 PONWP สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่พูดดีกว่า PONWP
เนื้อร้อง/ทำนอง: NINEW

A C#m | F#m E7 |D C#m | Bm E |

แอบมอAงอยู่อย่างนี้C#m ก็ดีเท่าไหF#mร่ไม่ต้องคิEดอะไรมากมาDหากบอกรัC#mกอาจเสียเธอไBmป..ก็ได้E

เก็บไAว้ ได้รักC#mนานกว่าพูดไปF#mแค่ได้ใกEmล้กับเธAอก็พDอย่าไปขC#mออะไรให้เสี่Bmยง..

ไม่ใช่Eว่าไม่รักเธDแต่คือฉัC#mน.. ไม่Bm C#mกล้า.. จะ..บอDก..ไปE..

ก็กลัวว่าถ้าAฉันพูดแล้วเธC#mอจะหายไF#mก็ไม่Eพูดดีกว่Dา..กลัวเธอตอC#mบมา..ว่Bmาไม่ได้คิดอะEไรถ้าAฉันพูดแล้วเธC#mอไม่เหมือนเดิF#mม ก็ไม่Eพูดดีกว่DแอบรักแบC#mบนี้.. มัBmนก็ดีC#mกว่าบอDกแล้วเสีEยใจ

A | E |

อย่างน้อAย..ต่อให้ไC#mม่ใช่คนสำคัF#mแต่ก็ได้EคุยกันทุกวัDน ได้เท่านี้C#mฉันก็พอใBm

* | ** |

F |

ถ้าA#ฉันพูดแล้วเธDmอจะหายไGmก็ไม่Fพูดดีกว่D#า..กลัวเธอตอDmบมา..ว่C#mาไม่ได้คิดอะFไรถ้าA#ฉันพูดแล้วเธDmอไม่เหมือนเดิGmม ก็ไม่Fพูดดีกว่D#แอบรักแบDmบนี้.. มัCmนก็ดีDmกว่าบอD#กแล้วเสีFย.. ใจ..คอร์ดเพลง ไม่พูดดีกว่า PONWP

เนื้อเพลง ไม่พูดดีกว่า PONWP แอบมองอยู่อย่างนี้ ก็ดีเท่าไหร่ ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย หากบอกรักอาจเสียเธอไป ก็ได้ เก็บไว้ ได้รักนานกว่าพูดไป แค่ได้ใกล้กับเธอก็พอ อย่าไปขออะไรให้เสี่ยง ไม่ใช่ว่าไม่รักเธอ แต่คือฉัน ไม่กล้า จะ บอก ไป ก็กลัวว่าถ้าฉันพูดแล้วเธอจะหายไป ก็ไม่พูดดีกว่า กลัวเธอตอบมา ว่าไม่ได้คิดอะไร ถ้าฉันพูดแล้วเธอไม่เหมือนเดิม ก็ไม่พูดดีกว่า แอบรักแบบนี้ มันก็ดีกว่าบอกแล้วเสียใจ อย่างน้อย ต่อให้ไม่ใช่คนสำคัญ แต่ก็ได้คุยกันทุกวัน ได้เท่านี้ฉันก็พอใจ ถ้าฉันพูดแล้วเธอจะหายไป ก็ไม่พูดดีกว่า กลัวเธอตอบมา ว่าไม่ได้คิดอะไร ถ้าฉันพูดแล้วเธอไม่เหมือนเดิม ก็ไม่พูดดีกว่า แอบรักแบบนี้ มันก็ดีกว่าบอกแล้วเสีย ใจ