เคียวเกี่ยวใจ

 ปราง ปรางทิพย์  ลูกทุ่ง  ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เคียวเกี่ยวใจ ปราง ปรางทิพย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: โน๊ต เชิญยิ้ม

D# | F |Gm | F |
D# | Dm |D# | F | F |

หนA#าว..แล้Dmวนะพี่Gmจ๋าสัญFญิง สัญญD#า ยังจำFได้ไA#หม    A#7หนD#าว..จวFนจะขาดGmใจกอดFหมอนร้องA#ไห้ หัวใจเฝ้าแต่Fรอ..

น้อA#ง..คอDmยพี่อยู่GmนาเหFมันต์ปีหน้A#า จะมFาสู่ขA# A#7น้อD#ง..นั้นยัFงเฝ้ารGmข้าFวรวงชูช่A#อ เหมือนรFอลมA# Cm Dm D# F Gm A#ลวง

ฝาFกใจไว้กับเดืA#อนให้DmดาวคอยGmเตือน ให้FเดือนคอยA#ห่วงน้อA#ง..นั้นDmไร้..คู่คGmวง ลมFหนาวพัดร่วA#เหมือนรวCmงที่รอFเคียว

ท้อA#ง..ฟ้Dmายังเกลื่อนดาGmท้อFงนา ต้นข้าA#ว..ยังชูFช่อเขีA#ยวน้อD#ง..คอFยพี่คนGmเดียว เห็นFเดือนดวงเA#สี้ยวเหมือFนเคียวคอยเกี่ยวใจ

A# Cm Dm D# F Gm | F |

A# | G# |D# | A# |
Cm | Dm |D# | F | F | F |
A# |

* | ** |

Cm Dm D# F | A# |
G# | D# |A# Cm Dm D# F | A# |คอร์ดเพลง เคียวเกี่ยวใจ ปราง ปรางทิพย์

เนื้อเพลง เคียวเกี่ยวใจ ปราง ปรางทิพย์ หนาว แล้วนะพี่จ๋า สัญญิง สัญญา ยังจำได้ไหม หนาว จวนจะขาดใจ กอดหมอนร้องไห้ หัวใจเฝ้าแต่รอ น้อง คอยพี่อยู่นา เหมันต์ปีหน้า จะมาสู่ขอ น้อง นั้นยังเฝ้ารอ ข้าวรวงชูช่อ เหมือนรอลมลวง ฝากใจไว้กับเดือน ให้ดาวคอยเตือน ให้เดือนคอยห่วง น้อง นั้นไร้ คู่ควง ลมหนาวพัดร่วง เหมือนรวงที่รอเคียว ท้อง ฟ้ายังเกลื่อนดาว ท้องนา ต้นข้าว ยังชูช่อเขียว น้อง คอยพี่คนเดียว เห็นเดือนดวงเสี้ยว เหมือนเคียวคอยเกี่ยวใจ