ขาดเขาให้ได้

 พริกไทย สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขาดเขาให้ได้ พริกไทย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้อง พริกไทยเรียบเรียง: พรรษวุฒิ แย้มศิริโปรดิวเซอร์: ต้อง พริกไทยสังกัดค่าย: Mellow Meติดต่องานแสดง: 0626122122

B | Emaj7 |G#m F# | Emaj7 Em |

เธอBว่าเธอยังจำทุกอย่างเธอEmaj7ว่าเธอเจ็บที่ต้องจากเธอG#mว่าเธอขอโทF#ษเรื่องที่แล้วEmaj7มา

เธอBว่าเธอนั้นยังเป็นห่วงเธอEmaj7เลยผ่านมาทักและทายเธอG#mว่าเธอขอโทF#ษถ้าเธอวุ่Emaj7นวาย

   แล้วเธอจะพูดทำไม(C#mนะ/วะ) D#  ฉันไม่เข้าใจ G#m  มันจบไปแล้ว พูดแล้F#วน้ำตามันก็Emaj7ไหล.. Em  ก็ไหลไม่หยุดเลF#

ขาดเขาให้ได้Emaj7 เขาก็แค่คนD#mใจร้ายคนG#mหนึ่งคิดถึงไม่ได้Emaj7 ที่ลืมแทบตาD#mยจะไร้ความG#mหมายขาดเขาให้ได้Emaj7..    เดี๋ยD#mวเขาก็หาG#mยไปเธอBอย่ารื้อฟื้นEmaj7ได้ไหม มันหวั่Emน..ทั้งหัว(B)ใจ

B | Emaj7 |G#m F# | Emaj7 Em |

เธอBย้อนดูหนังเรื่องของเราเธอEmaj7ย้อนฟังเพลงนั้นของเราเธG#mอใช้คำว่าเราF# ฟังแล้วเศร้าEmaj7ใจ

เธอBว่าเธอแค่มาระบายเธอEmaj7ว่าเธอคิดถึงมากมายเธG#mอว่าการให้ลืF#มฉันไม่ง่ายเEmaj7ลย

* | ** |

เกือบที่จะลืG#mม เกือบที่จะหาF#แผEลที่ฉันต้องเจ็BกลับมาทำไมC#m ฉันต้องทนมันให้ไหD#mฉันต้องจำเอาไว้ในใEmaj7จ อย่าไปหวั่นไหF#ว..

** |

B | Emaj7 |G#m F# | Emaj7 |คอร์ดเพลง ขาดเขาให้ได้ พริกไทย

เนื้อเพลง ขาดเขาให้ได้ พริกไทย เธอว่าเธอยังจำทุกอย่าง เธอว่าเธอเจ็บที่ต้องจาก เธอว่าเธอขอโทษเรื่องที่แล้วมา เธอว่าเธอนั้นยังเป็นห่วง เธอเลยผ่านมาทักและทาย เธอว่าเธอขอโทษถ้าเธอวุ่นวาย แล้วเธอจะพูดทำไม(นะ/วะ) ฉันไม่เข้าใจ มันจบไปแล้ว พูดแล้วน้ำตามันก็ไหล ก็ไหลไม่หยุดเลย ขาดเขาให้ได้ เขาก็แค่คนใจร้ายคนหนึ่ง คิดถึงไม่ได้ ที่ลืมแทบตายจะไร้ความหมาย ขาดเขาให้ได้ เดี๋ยวเขาก็หายไป เธออย่ารื้อฟื้นได้ไหม มันหวั่น ทั้งหัวใจ เธอย้อนดูหนังเรื่องของเรา เธอย้อนฟังเพลงนั้นของเรา เธอใช้คำว่าเรา ฟังแล้วเศร้าใจ เธอว่าเธอแค่มาระบาย เธอว่าเธอคิดถึงมากมาย เธอว่าการให้ลืมฉันไม่ง่ายเลย เกือบที่จะลืม เกือบที่จะหาย แผลที่ฉันต้องเจ็บ กลับมาทำไม ฉันต้องทนมันให้ไหว ฉันต้องจำเอาไว้ในใจ อย่าไปหวั่นไหว