ยังสบายดี

 ขวัญ วนิตฐา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังสบายดี ขวัญ วนิตฐา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิ้ก​ ขจร​จารุ​กุลเรียบเรียง: เอ​ ม็อบ​

C Bm | Am G |
C Bm | Am | D |

ฟ้Gาก็คงต้องเปลี่BmยนสีหมุนเวีAmยนไปตามกาลเวGลาไม่อาCจ..หยุดยั้Bmง.. ดังAmใจ..   D

 G  ฉันก็คBmง..ต้องยอมรัAm   วันคืGนที่มันเปลี่ยนหมุนCไป   เรื่องราBmวในใจ..ที่มันAmไม่อาจคืนย้อนDมา

และฉันCจะจำภาพในBmนาทีที่เรAmานั้นได้มองตGจนถึงCนาที..ที่ฉันBmและเธอต้องเอ่Amย..คำว่าลD

จากกันตอนนี้G ไม่รู้Dจะได้เจอEmกันอีกDเมื่อไC Bmร..ฉัAmนไม่แน่ใจDหากไม่เจอGกันฉันDคงต้องเศร้Emาใจ และDคงต้องเสียCใจ     Bmมันไม่สำคัญAmถานะอะไรDแค่อย่างน้อAmยได้รู้ว่าเธDอยังสบายGดี..   D

D# | F |A# | D |

* |

จากกันตอนนี้G ไม่รู้Dจะได้เจอEmกันอีกDเมื่อไC Bmร..ฉัAmนไม่แน่ใจDหากไม่เจอGกันฉันDคงต้องเศร้Emาใจ และDคงต้องเสียCใจ     Bmมันไม่สำคัญAmถานะอะไรDมันไม่สำคัญAmว่ารักแค่ไหDแค่อย่างน้อAmยได้รู้ว่าเธDอ.. ยังสบายดี..

G D | Em D |G |คอร์ดเพลง ยังสบายดี ขวัญ วนิตฐา

เนื้อเพลง ยังสบายดี ขวัญ วนิตฐา ฟ้าก็คงต้องเปลี่ยนสี หมุนเวียนไปตามกาลเวลา ไม่อาจ หยุดยั้ง ดังใจ ฉันก็คง ต้องยอมรับ วันคืนที่มันเปลี่ยนหมุนไป เรื่องราวในใจ ที่มันไม่อาจคืนย้อนมา และฉันจะจำภาพในนาที ที่เรานั้นได้มองตา จนถึงนาที ที่ฉันและเธอต้องเอ่ย คำว่าลา จากกันตอนนี้ ไม่รู้จะได้เจอกัน อีกเมื่อไร ฉันไม่แน่ใจ หากไม่เจอกัน ฉันคงต้องเศร้าใจ และคงต้องเสียใจ มันไม่สำคัญถานะอะไร แค่อย่างน้อยได้รู้ว่าเธอยังสบายดี จากกันตอนนี้ ไม่รู้จะได้เจอกัน อีกเมื่อไร ฉันไม่แน่ใจ หากไม่เจอกัน ฉันคงต้องเศร้าใจ และคงต้องเสียใจ มันไม่สำคัญถานะอะไร มันไม่สำคัญว่ารักแค่ไหน แค่อย่างน้อยได้รู้ว่าเธอ ยังสบายดี