ยอมรับและเข้าใจ

 Rapper Tery แร็พ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยอมรับและเข้าใจ เต้ย ณัฐพงษ์ Feat. Rapper Tery แร็ปเปอร์เต้ย
เนื้อร้อง/ทำนอง: Rapper Tery, ณัฐพงษ์ หอมเทียนเรียบเรียง/ดนตรี: RPTBeats, E_YENstudio

 F  ยอมรับว่าฉันนั้นได้เท่านี้C   ยอมรับว่าคงไม่ดีกว่าเก่A#   เข้าใจว่าเธอน่ะหวังไว้มากCมาย   เข้าใจว่าทำให้เธอผิดหวัง

 F  ยอมรับเป็นคนในฝันไม่ได้C   ไม่โทษใครหรืออะไรต่าง ๆA#   ยอมรับว่าฉันน่ะรักเธอมากCมาย   และเข้าใจที่เราต้องลา

 F  ฉันจะยอมรับความเจ็บไว้Cโดยเข้าใจว่าธรรมดA#ฉันจะยอมรับการจากไปC ไม่เป็นไรเข้าใจเธอนFฉันจะยอมปล่อยมือให้เธCได้เจอทางที่มันดีกว่A#ยอมรับว่าฉันน่ะรักเธอมากCมายและเข้าใจที่เราต้องล(F)า..

 C  เข้าใจที่เราต้องลA#า.. C  เข้าใจที่เราต้องล(F)า..

เข้าใจFใช่ว่าไม่เจ็บ ปล่อยไปใช่ว่าไม่เก็บให้ใจCได้จดได้จำ ทั้งหมดที่ช้ำเพราะมันไม่เข็ดไปเถอA#ะไม่ต้องเป็นห่วงแค่ตัวที่ถ่วงไม่อยากเป็นบ่วงไม่ไวก็ช้Cาก็ต้องได้ลาต้องได้คบหากับความเจ็บปวด

จากกัFนแล้วเห็นเธอได้ดี จากกันแบบนี้ดีกว่าอนาคCตตรงนี้คงไม่มี ไม่อยากเห็นเธอลำบากไม่A#เป็นไรหรอกฉันสตรองไปข้างหน้า อย่าหันมามองไม่น่าCมาเสียเวลากับคนที่หาให้ได้แค่ฝันจำลอง

เข้าใจFที่เราต้องลา ขอให้ข้างหน้ามีฝันให้เธอถึงแม้ต้องเจ็Cบทุกก้าวที่เดินก็ยังยินดีที่เราได้เจอแค่นี้A#นะเรื่องของเรา โชคดีที่พอที่หยุดขอโทCษถ้าเข้าไปเป็นเรื่องเศร้าขอบใจที่เข้ามาแล้วเป็นเรื่องที่ดีที่สุด

* | * | ** |คอร์ดเพลง ยอมรับและเข้าใจ เต้ย ณัฐพงษ์ Feat. Rapper Tery แร็ปเปอร์เต้ย

เนื้อเพลง ยอมรับและเข้าใจ เต้ย ณัฐพงษ์ Feat. Rapper Tery แร็ปเปอร์เต้ย ยอมรับว่าฉันนั้นได้เท่านี้ ยอมรับว่าคงไม่ดีกว่าเก่า เข้าใจว่าเธอน่ะหวังไว้มากมาย เข้าใจว่าทำให้เธอผิดหวัง ยอมรับเป็นคนในฝันไม่ได้ ไม่โทษใครหรืออะไรต่างๆยอมรับว่าฉันน่ะรักเธอมากมาย และเข้าใจที่เราต้องลา ฉันจะยอมรับความเจ็บไว้ โดยเข้าใจว่าธรรมดา ฉันจะยอมรับการจากไป ไม่เป็นไรเข้าใจเธอนะ ฉันจะยอมปล่อยมือให้เธอ ได้เจอทางที่มันดีกว่า ยอมรับว่าฉันน่ะรักเธอมากมาย และเข้าใจที่เราต้องลา เข้าใจที่เราต้องลา เข้าใจที่เราต้องลา เข้าใจใช่ว่าไม่เจ็บ ปล่อยไปใช่ว่าไม่เก็บ ให้ใจได้จดได้จำ ทั้งหมดที่ช้ำเพราะมันไม่เข็ด ไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วง แค่ตัวที่ถ่วงไม่อยากเป็นบ่วง ไม่ไวก็ช้าก็ต้องได้ลา ต้องได้คบหากับความเจ็บปวด จากกันแล้วเห็นเธอได้ดี จากกันแบบนี้ดีกว่า อนาคตตรงนี้คงไม่มี ไม่อยากเห็นเธอลำบาก ไม่เป็นไรหรอกฉันสตรอง ไปข้างหน้า อย่าหันมามอง ไม่น่ามาเสียเวลากับคน ที่หาให้ได้แค่ฝันจำลอง เข้าใจที่เราต้องลา ขอให้ข้างหน้ามีฝันให้เธอ ถึงแม้ต้องเจ็บทุกก้าวที่เดิน ก็ยังยินดีที่เราได้เจอ แค่นี้นะเรื่องของเรา โชคดีที่พอที่หยุด ขอโทษถ้าเข้าไปเป็นเรื่องเศร้า ขอบใจที่เข้ามาแล้วเป็นเรื่องที่ดีที่สุด