เขมรอกหัก

 ร็อคคงคย  ลูกทุ่ง  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เขมรอกหัก ร็อคคงคย

Am | Am |F | F |E | E |Am | Am |

   เกิดโมเจียดAmนิเสนาะคลูน   เจียดปีมุนบองเทCอบอนมันพอ Am  รือมันเมนกูปรีDmง เวียสนาบองมันพG   มันดอลเนียงละออ เนียงเซร็G

   เพื่อเธอพี่ยอAmมเจ็บซ้ำ ที่เธอทำให้เจ็Cบช้ำใจ Am  วอนเจ้าหวนคืนมDmา..ประสานรักกันใหGม่   สิ่งเลวร้ายจงได้ลืมAmเลือน

   โอ้เจิ้ดหนอเจิ้Dmดเนียงเซร็ย G  เปียะเนียงอันเย็ยบองกึดตาCมมันเตือน Am  เบอเนียงเมียน กันเลาะทะเม็Dm   ออยเนียงเซร็ยปรับเซิน G  บองตามมันเตินเปียะเซร็ย

   สู้อุตส่าห์เก็บรัAmกมานาน   มาถึงวันที่ฝันแตCก..สลาย Am  เธอเคียงคู่เชยชDmม..กับคู่สมรักใหGม่   คงเหลือไว้แต่ควาAmมทรงจำ

Am | Am |C | Am |
Dm | G |Am | Am |

* | ** |

Am | Dm | F E | Am | A |คอร์ดเพลง เขมรอกหัก ร็อคคงคย

เนื้อเพลง เขมรอกหัก ร็อคคงคย เกิดโมเจียดนิเสนาะคลูน เจียดปีมุนบองเทอบอนมันพอ รือมันเมนกูปรีง เวียสนาบองมันพอ มันดอลเนียงละออ เนียงเซร็ย เพื่อเธอพี่ยอมเจ็บซ้ำ ที่เธอทำให้เจ็บช้ำใจ วอนเจ้าหวนคืนมา ประสานรักกันใหม่ สิ่งเลวร้ายจงได้ลืมเลือน โอ้เจิ้ดหนอเจิ้ดเนียงเซร็ย เปียะเนียงอันเย็ยบองกึดตามมันเตือน เบอเนียงเมียน กันเลาะทะเม็ย ออยเนียงเซร็ยปรับเซิน บองตามมันเตินเปียะเซร็ย สู้อุตส่าห์เก็บรักมานาน มาถึงวันที่ฝันแตก สลาย เธอเคียงคู่เชยชม กับคู่สมรักใหม่ คงเหลือไว้แต่ความทรงจำ