ถ้าเธอได้รู้ (The Secret)

 SAFEPLANET สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ถ้าเธอได้รู้ SAFEPLANET
ติดต่องานแสดง: 0816491923

G# A# | Gm Cm |G# A# | Gm Cm |
G# A# | Gm Cm |G# Gm | Fm |

 G#  ถ้าเธอได้รู้A# มีบางสิ่Gmงที่อยู่ข้างใCm G#  มันมีค่าพGmอหรือเFm D#ปล่า.. G#  ถ้าฉันต้องเก็A#บความรู้สึGmกที่ซ่อนเอาไว้Cm G#  ฉันกลัวว่าใGmจ..ฉันรัFmบมันไม่ไหว

G# A# | Gm Cm |G# Gm | Cm |

 G#  ถ้าเธอได้รู้A# มีบางสิ่Gmงที่อยู่ข้างใCm G#  เธอยังเหมือนเดิGmมหรือเปFm D#ล่า.. G#  ถ้าฉันจะบอA#กความรู้สึGmกที่ซ่อนเอาไว้Cm G#  ฉันกลัวว่าใGmจ..เธอไม่Fmรับเอาไว้

ทบทวนตลอดG#มา.. A#  จะบอกกับเธGmอดีไหCmหัวใจที่ใฝ่G#หา.. Gm    มีแต่เธอCmในใจเพราะเธอคงไม่G#อาจรู้A# ถ้าไม่ยอGmมลองดูCmเพียงเปิดG#ใจ..  Gm(จะยาFmกเย็นเท่าไรA#/คงไม่ยากเท่าไร)

และG#ฉันก็ไม่รู้A#..ว่าควGmรทำไงCmเพรG#าะมันเกิดคำถามA#..ขึ้นมGmาในใจCmแล้วG#วันหนึ่งตัวฉัA#น..ควรบอGmกเธอไหCmเพราG#ะไม่อาจต้านทาGmน..ความรู้สึFmกข้างใน

G# A# | Gm Cm |G# Gm | Fm |

G# A# | Gm Cm |G# A# | Gm Cm |
G# A# | Gm Cm |G# Gm | Fm |

* |

และD#ฉันก็ไม่รู้A#/D..ว่าควCmรทำไง G#เพรD#าะมันเกิดคำถาA#/Dม..ขึ้นมCmาในใจG#แล้D#ววันหนึ่งตัวฉัA#/Dน..ควรบอCmกเธอไหG#เพรD#าะไม่อาจต้านทA#/Dานความรู้สึFmก..ที่ฉันมีให้เธอ

G# A# | Gm Cm | ( x2 )
G# A# | Gm Cm |G# Gm | Fm |คอร์ดเพลง ถ้าเธอได้รู้ SAFEPLANET

เนื้อเพลง ถ้าเธอได้รู้ SAFEPLANET ถ้าเธอได้รู้ มีบางสิ่งที่อยู่ข้างใน มันมีค่าพอหรือเปล่า ถ้าฉันต้องเก็บความรู้สึกที่ซ่อนเอาไว้ ฉันกลัวว่าใจ ฉันรับมันไม่ไหว ถ้าเธอได้รู้ มีบางสิ่งที่อยู่ข้างใน เธอยังเหมือนเดิมหรือเปล่า ถ้าฉันจะบอกความรู้สึกที่ซ่อนเอาไว้ ฉันกลัวว่าใจ เธอไม่รับเอาไว้ ทบทวนตลอดมา จะบอกกับเธอดีไหม หัวใจที่ใฝ่หา มีแต่เธอในใจ เพราะเธอคงไม่อาจรู้ ถ้าไม่ยอมลองดู เพียงเปิดใจ (จะยากเย็นเท่าไร/คงไม่ยากเท่าไร) และฉันก็ไม่รู้ ว่าควรทำไง เพราะมันเกิดคำถาม ขึ้นมาในใจ แล้ววันหนึ่งตัวฉัน ควรบอกเธอไหม เพราะไม่อาจต้านทาน ความรู้สึกข้างใน และฉันก็ไม่รู้ ว่าควรทำไง เพราะมันเกิดคำถาม ขึ้นมาในใจ แล้ววันหนึ่งตัวฉัน ควรบอกเธอไหม เพราะไม่อาจต้านทานความรู้สึก ที่ฉันมีให้เธอ