ใจ่เฮีย..ที่เดชอุดม (ใจหล่น..ที่เดชอุดม)

 สลา คุณวุฒิ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจ่เฮียที่เดชอุดม สลา คุณวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ติ๊ก ปานา

Dm | F Gm | F |
Dm | Gm |F Am | Dm A7 | Dm |

เขื่อนยางริมโดมสายลมลอยล่อDmอ้ายมาเจอน้อFง ผู้สาวน่ามGmอง ใจเหมือนต้องลFโอนเอDmน..ไปตามสาวเดชอุดGmจังหวัดใหม่บอกเลยว่าสFเมืองสวยน่าชCม คนงามน้ำDmใจ

เว้า ล. เป็น ด. ด้อกันเด้น ๆDmเอาบุญคืนเพ็Fน้ำหมอกหนาวเย็Gmน ฟังลำหม่วนหลFายเที่ยวงาDmน..กาชาดก่อนถึงปีใหFม่หมึกย่างขางไGmฟ ซื้อตำบักหุ่Cงคุ้ยกันสองDmคน

หัวใจแทนหล่Dmน รถยนCต์เคลื่อนลาหลังFงานส่งไลน์บอกกัDmน สัญญาอย่าใจวกAmวนสาวเดชฯคนสวFย อย่าอ่วDmยใจให้หลายคGmขอดอนปู่ตาบันดFล..ให้สอGmงเฮาคือคู่Cสม..  Dm

เขื่อนยางริมโดมสายลมลอยล่Dmองอยากมาเจอน้Fอง ที่เก่าเมื่อคราGmวเฮาเคยนั่งFชมวัดป่าไทรงาDmม สะกิดเจ้าสาวเดชอุดGmอย่าผลักให้ฮักอ้ายหลAmสาวเดชอุดGmม โปรดแAmคร์หัว(F)ใจ..

F Am C | Dm |

Dm | F Gm | F |
Dm | F |Gm C | Dm |

* | ** |

Dm | F Gm | F |
Dm | Gm |F Am | Dm A7 | Dm |คอร์ดเพลง ใจเหี่ยที่เดชอุดม สลา คุณวุฒิ

เนื้อเพลง ใจเฮียที่เดชอุดม (ใจหล่นที่เดชอุดม) สลา คุณวุฒิ เขื่อนยางริมโดมสายลมลอยล่อง อ้ายมาเจอน้อง ผู้สาวน่ามอง ใจเหมือนต้องลม โอนเอน ไปตามสาวเดชอุดม จังหวัดใหม่บอกเลยว่าสม เมืองสวยน่าชม คนงามน้ำใจ เว้า ล เป็น ด ด้อกันเด้นๆเอาบุญคืนเพ็ญ น้ำหมอกหนาวเย็น ฟังลำหม่วนหลาย เที่ยวงาน กาชาดก่อนถึงปีใหม่ หมึกย่างขางไฟ ซื้อตำบักหุ่งคุ้ยกันสองคน หัวใจแทนหล่น รถยนต์เคลื่อนลาหลังงาน ส่งไลน์บอกกัน สัญญาอย่าใจวกวน สาวเดชฯคนสวย อย่าอ่วยใจให้หลายคน ขอดอนปู่ตาบันดล ให้สองเฮาคือคู่สม เขื่อนยางริมโดมสายลมลอยล่อง อยากมาเจอน้อง ที่เก่าเมื่อคราวเฮาเคยนั่งชม วัดป่าไทรงาม สะกิดเจ้าสาวเดชอุดม อย่าผลักให้ฮักอ้ายหลง สาวเดชอุดม โปรดแคร์หัวใจ