น้ำตาฟ้า

 สามโทน  ลูกทุ่ง  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง น้ำตาฟ้า สามโทน

F | C |Dm | Em |
Am | C |Dm G | Am |

เขาบอกว่าฟ้Amาร้องไห้ออกมGา..เป็นน้ำฝCอยากรู้นัC7กฟ้าที่เบื้องบFน..ต้องมาGร้องไห้เพราะใคC

หรือฟ้าสงสาFร..คนอย่างฉัAmน ถูกหลอกเรื่อยไDmถูกเขาลวGงเขาล้วงหัวCใจ.. เอาไDmปต้มยำทำแกG

ฝนฟ้ากระหน่ำAm เสียงฟ้าคำราGม ดูน่ากลัCน้ำตาฟ้C7าหลั่งมารดตัFว รดหัGวใจฉันจนชC

ฉันคนผิดหวัFง มีเคราะห์กรAmรม ไร้วาสนDmเขาเลยไม่รัGก ไม่ยอมพูดCจาหลอกลวงGให้ฉันต้องตรC

ฉัDmน..มัGนคนซื่C Emอ..ไม่เคยฝึกปรืAmอ..ในเรื่อGงความรัC C7เพิ่งเคยได้รู้C เพิ่งเคยได้ลอEmง เพิ่งเคยรู้จัAmสุดท้าGยต้องมาอกหัCก ไม่รู้AmจะดามยังDm Gไง

เขาบอกว่าฟ้Amาร้องไห้ออกมGา..ให้ฉัCฟ้าสงสาC7รและคงผิดหวัFง..ที่ชักนำGให้ฉันพบเธอCน้ำตาที่ไหFล จากความตั้งใAmจ ไม่ได้พลั้งเผลDmชาตินี้Gเข็ดแล้วนะเอCไม่อยากเจGอหน้าเธออีกเลC

Am G | C C7 |F G | C C7 |
F Am | Dm G |C G | C |

* | ** |

Dm G | C Am |Dm G | Am | Am |คอร์ดเพลง น้ำตาฟ้า สามโทน

เนื้อเพลง น้ำตาฟ้า สามโทน เขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมา เป็นน้ำฝน อยากรู้นักฟ้าที่เบื้องบน ต้องมาร้องไห้เพราะใคร หรือฟ้าสงสาร คนอย่างฉัน ถูกหลอกเรื่อยไป ถูกเขาลวงเขาล้วงหัวใจ เอาไปต้มยำทำแกง ฝนฟ้ากระหน่ำ เสียงฟ้าคำราม ดูน่ากลัว น้ำตาฟ้าหลั่งมารดตัว รดหัวใจฉันจนชา ฉันคนผิดหวัง มีเคราะห์กรรม ไร้วาสนา เขาเลยไม่รัก ไม่ยอมพูดจา หลอกลวงให้ฉันต้องตรม ฉัน มันคนซื่อ ไม่เคยฝึกปรือ ในเรื่องความรัก เพิ่งเคยได้รู้ เพิ่งเคยได้ลอง เพิ่งเคยรู้จัก สุดท้ายต้องมาอกหัก ไม่รู้จะดามยังไง เขาบอกว่าฟ้าร้องไห้ออกมา ให้ฉัน ฟ้าสงสารและคงผิดหวัง ที่ชักนำให้ฉันพบเธอ น้ำตาที่ไหล จากความตั้งใจ ไม่ได้พลั้งเผลอ ชาตินี้เข็ดแล้วนะเออ ไม่อยากเจอหน้าเธออีกเลย