ซิ่งหรอยๆ

 แสงทอง นครศรี  ลูกทุ่ง  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ซิ่งหรอยหรอย แสงทอง นครศรี

Fm | Fm |Fm | Fm |

Fm | Fm |Fm | Fm |Fm | Fm |

หรอย ๆ เขาว่าหรอย Fmเขาว่าหรอย ๆ เขาว่าหรอย ๆFmหรอย ๆ แน่ ไปแล่ ไปหม้Fmายเที่ยวปักษ์ใต้ ไปแลหนังลุFmน้ำนอง ๆ ชวนน้องซ้อนกุ้A#mพอฝนมFmา ดักปลา ดักกุ้D#ใส่ผ้าถุCmงนุ่งโจงกระเFm | Fm | Fmบน..

หล้าว ๆ น้องอย่าหล้าว ๆFmน้องอย่าหล้าว ๆ น้องอย่าหลาวหล้าว ๆFmอย่าหล้าว ๆ น้องอย่าหล้าว Fmช่วยแม่เฒ่าหุงข้าวถูบ้Fmานสอนให้เจ้า เคี่ยวพร้าว เคี่ยวตาA#mให้เขาลืFmอ แฟนพี่ดีจ้าD#คงไม่นาCmนชาวบ้านเขายFmหรอยน้องเห้อ หรอย ๆ น้องเห้Fmหรอยน้องเห้อ หรอย ๆ น้องเFm | Fm | Fmห้อ

ชวนสาวกรุงล่ะไปนุ่งผ้าซิ่Fmพายุพินล่ะไปกินข้าวยำFmน้ำเคยหรอย ลองแลสักคำA#mเงยแลฟ้Fmา ฝนมามืดดำD#ชวนงามขำCm ดักลอบ ดัFm | Fm | Fmกไซ..

หรอย ๆ เขาว่าหรอย ๆFmเขาว่าหรอย ๆ เขาว่าหรอย ๆFmหรอย ๆ แน่ ไปแลตะน้อFmแม่เนื้อทองอย่าได้รีรFmรักหมดใจ ไม่ใช่ลอกA#mเชื่อใจพี่Fm ไม่มีขี้ฉ้D#หนุ่มสะตCmอหกใครไม่เป็Fmหรอยน้องเห้อ หรอย ๆ น้องเห้Fmหรอยน้องเห้อ หรอย ๆ น้องเห้Fm

Fm | Fm |Fm | Fm |

Fm | Fm |Fm | Fm |Fm | Fm |

* | ** | *** | **** |

Fm | Fm | ( x3 )คอร์ดเพลง ซิ่งหรอยๆ แสงทอง นครศรี

เนื้อเพลง ซิ่งหรอยหรอย แสงทอง นครศรี หรอยๆเขาว่าหรอยๆเขาว่าหรอยๆเขาว่าหรอยๆหรอยๆแน่ ไปแล่ ไปหม้าย เที่ยวปักษ์ใต้ ไปแลหนังลุง น้ำนองๆชวนน้องซ้อนกุ้ง พอฝนมา ดักปลา ดักกุ้ง ใส่ผ้าถุงนุ่งโจงกระเบน หล้าวๆน้องอย่าหล้าวๆน้องอย่าหล้าวๆน้องอย่าหลาวหล้าวๆอย่าหล้าวๆน้องอย่าหล้าวๆช่วยแม่เฒ่าหุงข้าวถูบ้าน สอนให้เจ้า เคี่ยวพร้าว เคี่ยวตาล ให้เขาลือ แฟนพี่ดีจ้าน คงไม่นานชาวบ้านเขายอ หรอยน้องเห้อ หรอยๆน้องเห้อ หรอยน้องเห้อ หรอยๆน้องเห้อ ชวนสาวกรุงล่ะไปนุ่งผ้าซิ่น พายุพินล่ะไปกินข้าวยำ น้ำเคยหรอย ลองแลสักคำ เงยแลฟ้า ฝนมามืดดำ ชวนงามขำ ดักลอบ ดักไซ หรอยๆเขาว่าหรอยๆเขาว่าหรอยๆเขาว่าหรอยๆหรอยๆแน่ ไปแลตะน้อง แม่เนื้อทองอย่าได้รีรอ รักหมดใจ ไม่ใช่ลอกอ เชื่อใจพี่ ไม่มีขี้ฉ้อ หนุ่มสะตอหกใครไม่เป็น หรอยน้องเห้อ หรอยๆน้องเห้อ หรอยน้องเห้อ หรอยๆน้องเห้อ