บอกให้เชื่อใจ แต่ไม่เคยทำให้เชื่อเลย

 Sgotti x Maggi สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บอกให้เชื่อใจ แต่ไม่เคยทำให้เชื่อเลย Sgotti x Maggi
สังกัดค่าย: DekHear Recordsติดต่องานแสดง: 0816291564

บอEกให้ฉันเชื่อใจ แต่เธอไม่เคยทำG#mให้เชื่อเลยปิดบังความจริAงไม่กล้าเปิดเผยเจ็บปวดทุกครั้Bงเมื่อเธอเฉลยทนEทุกข์ทรมาณ..กับสิ่งที่เธอทำG#mเมื่อในวันวานยังจดยังจำAไม่เคยจะลืมจบกันแค่นี้B ไม่ทน ไม่ฝืน ให้ปวดใจ

E | G#m |A | B |

สัญญEาเมื่อเดือนสิบสองจะกอดกัG#mนให้คลายหนาวสายลมAที่แผ่วเบา ยิ่งทำให้ใจBฉันหนาวสั่น

คำที่Eเธอบอกไว้ ยิ่งนานเท่าไG#mรยิ่งเลือนหายการกระทำAสื่อความหมายทำให้ใจBฉันแหลกสลาย

โอ้E | Bย..ร้อยคำลวAงที่เจ็บช้ำ วันนี้ไม่ยอมBให้เจ็บซ้ำ

** |

 E  สับสนในใจ อะไรที่จริG#m   มันคงไม่มีอะไรซักอย่Aาง   บอกไม่มีใคร สุดท้ายก็ทิ้Bง เฉลยทุกสิ่งที่พูดมา

 E  บอกว่ารักทั่งทีไม่รัG#mก บอกว่าหวงทั้งที่ไม่ห่วA   บอกว่าฉันคือดวงใจB สุดท้ายก็ไปไม่ร่ำลา

* | ** | ** |

บอEกทุกสิ่ง แต่มันไม่จริG#mงเลยซักอย่างปิดบังความจริAงไม่กล้าเปิดเผยเจ็บปวดทุกครั้Bงเมื่อเธอเฉลยเพียงแค่คำEว่ารัก ก็ทำให้ใจG#mเจ็บแล้วยังจดยังจำAไม่เคยจะลืมจบกันแค่นี้B ไม่ทน ไม่ฝืน ให้ปวดใEคอร์ดเพลง บอกให้เชื่อใจ แต่ไม่เคยทำให้เชื่อเลย Sgotti x Maggi

เนื้อเพลง บอกให้เชื่อใจ แต่ไม่เคยทำให้เชื่อเลย Sgotti x Maggi บอกให้ฉันเชื่อใจ แต่เธอไม่เคยทำให้เชื่อเลย ปิดบังความจริงไม่กล้าเปิดเผย เจ็บปวดทุกครั้งเมื่อเธอเฉลย ทนทุกข์ทรมาณ กับสิ่งที่เธอทำเมื่อในวันวาน ยังจดยังจำไม่เคยจะลืม จบกันแค่นี้ ไม่ทน ไม่ฝืน ให้ปวดใจ สัญญาเมื่อเดือนสิบสอง จะกอดกันให้คลายหนาว สายลมที่แผ่วเบา ยิ่งทำให้ใจฉันหนาวสั่น คำที่เธอบอกไว้ ยิ่งนานเท่าไรยิ่งเลือนหาย การกระทำสื่อความหมาย ทำให้ใจฉันแหลกสลาย โอ้ย ร้อยคำลวงที่เจ็บช้ำ วันนี้ไม่ยอมให้เจ็บซ้ำ สับสนในใจ อะไรที่จริง มันคงไม่มีอะไรซักอย่าง บอกไม่มีใคร สุดท้ายก็ทิ้ง เฉลยทุกสิ่งที่พูดมา บอกว่ารักทั่งทีไม่รัก บอกว่าหวงทั้งที่ไม่ห่วง บอกว่าฉันคือดวงใจ สุดท้ายก็ไปไม่ร่ำลา บอกทุกสิ่ง แต่มันไม่จริงเลยซักอย่าง ปิดบังความจริงไม่กล้าเปิดเผย เจ็บปวดทุกครั้งเมื่อเธอเฉลย เพียงแค่คำว่ารัก ก็ทำให้ใจเจ็บแล้ว ยังจดยังจำไม่เคยจะลืม จบกันแค่นี้ ไม่ทน ไม่ฝืน ให้ปวดใจ