เจ็บกี่ครั้งก็ยังไม่จำ

 เก่ง ธชย Sgotti x Maggi สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ็บกี่ครั้งก็ยังไม่จำ Sgotti x Maggi x เก่ง ธชย
สังกัดค่าย: DekHear Records

เจ็บกี่ครั้Dงก็ยังไม่จำ เจ็บซ้ำ ๆD หัวใจบอบช้ำรอยบาดแผC#mลที่โดนกระทำคนใจร้าF#mยช่างทำได้ลEเจ็บครั้งนี้Dเป็นครั้งสุดท้ายไม่เคยคิDดที่จะเสียดายไม่มีเธC#mอฉันคงไม่ตายI don’t miF#mnd whatever you dEo.

โธ่D มากี่ครั้ง กว่าจะจำDนะใจเจ้ากรรมช้ำซ้ำC#m ซ้ำกี่หน ก็ยังทF#mนให้คนอย่างเธEฉันDมันคนโดนของเพื่อนฝูงทักมDาว่าทำไมหน้าหมองช่วงนี้C#mไม่ได้พักผ่อนก่อนจะนอF#mนก็ยังเสียน้ำตาใEห้เธอน่ะ

โธ่D เพราะอะไร รักมันไม่จริDงเราก็ทิ้งมันซะเถอะจะแคร์ทำไมC#mเขาคนไม่มีใจจากกันวันนี้F#mฉันคงไม่เสียดาE

* |

กี่พันDคำลวง ที่เธอเอ่ยไว้กี่หยดDน้ำตา ที่ฉันเสียไปกี่ครั้C#mงที่โดนทำรัาย ความรัF#mกไม่มีความหมาE

เจ็บมาพอDแล้ว คงไม่อภัยแล้วจบเพียงนี้Dแล้วต่างคนต่างไปแล้วเธอC#mคนหนึ่งไม่รัก มันคงไม่ทำF#mให็ฉันถึงตาE

โอ้Dย จะไม่รั้งไม่ฝืน จะDไม่ทนกล่ำกลืนย้อนคืC#mนวันเหล่านั้น..ที่เธอเคยทำF#mฉันเสียใE

* | * |คอร์ดเพลง เจ็บกี่ครั้งก็ยังไม่จำ Sgotti x Maggi x เก่ง ธชย

เนื้อเพลง เจ็บกี่ครั้งก็ยังไม่จำ Sgotti x Maggi x เก่ง ธชย เจ็บกี่ครั้งก็ยังไม่จำ เจ็บซ้ำๆหัวใจบอบช้ำ รอยบาดแผลที่โดนกระทำ คนใจร้ายช่างทำได้ลง เจ็บครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ไม่เคยคิดที่จะเสียดาย ไม่มีเธอฉันคงไม่ตาย I don’t mind whatever you do โธ่ มากี่ครั้ง กว่าจะจำนะใจเจ้ากรรม ช้ำซ้ำ ซ้ำกี่หน ก็ยังทนให้คนอย่างเธอ ฉันมันคนโดนของ เพื่อนฝูงทักมาว่าทำไมหน้าหมอง ช่วงนี้ไม่ได้พักผ่อน ก่อนจะนอนก็ยังเสียน้ำตาให้เธอน่ะ โธ่ เพราะอะไร รักมันไม่จริงเราก็ทิ้งมันซะเถอะ จะแคร์ทำไมเขาคนไม่มีใจ จากกันวันนี้ฉันคงไม่เสียดาย กี่พันคำลวง ที่เธอเอ่ยไว้ กี่หยดน้ำตา ที่ฉันเสียไป กี่ครั้งที่โดนทำรัาย ความรักไม่มีความหมาย เจ็บมาพอแล้ว คงไม่อภัยแล้ว จบเพียงนี้แล้วต่างคนต่างไปแล้ว เธอคนหนึ่งไม่รัก มันคงไม่ทำให็ฉันถึงตาย โอ้ย จะไม่รั้งไม่ฝืน จะไม่ทนกล่ำกลืน ย้อนคืนวันเหล่านั้น ที่เธอเคยทำฉันเสียใจ